126407

Svinam Elzu dienu!
04.10.2022Rgas Latvieu biedrbas Literatras komisija RLB Lgo zl, 4. oktobr plkst. 18.00, aicina svint Elzu dienu! 
 
K Aspazija svinja dzimanas un vrda dienas? Vai jubileju datumu atzmana Aspazijas un Raia dzv bija nozmgas? Elzas vrda panieces svtkus svin 3. oktobr. 1923. gada 3. oktobris dzejnieku dzv ir pai nozmgs. Rainis dienasgrmat ieraksta: In. paraksta lgumu d ataujas pirkt. Nu esam pirkui. In. vrda dienai balva. Kas ir In.? T Rainis dvja Aspaziju. Tas bija mvrdi. Ko pirka? paumu Bazncas iel 30, Rg. Juridiski pircja bija  Elza Pliekne. Bet Pirkanas prdoanas lgum rakstts, ka kltesot dzejniekam J.Rainim. 
 
Ar 1924. gada  Elzu dienu Rainis piemin sav dienasgrmat, piebilstams, ka muzikanti dzejnieci sveic jau pusnakt. 
Prieklasjum Svinam Elzu dienu! literatrzintniece Gaida Jablovska pievrssies dadu laika posmu  notikumiem Aspazijas dzv. Ts bs skices gan no sabiedrb mazk zinmajiem dramatures gadiem Rgas Latvieu biedrb, gan Slobodskas un veices laika, gan norism Da un Bazncas ielas mjs. 
 
Lai kur Aspazija fiziski dzvotu, via rakstja dzeju. Aktrise Inga Aizbalte pievrssies dzejnieces dairades atklsmei, iejutsies liriskaj tl un runs dados dzves laika posmos tapus vrsmas -  dzeju. 
 
Mzikas pasaule Aspazijai nebija svea. Dzejnieku persongaj bibliotk ir paa nodaa Mzika. Uz nou lapm atrodamas ar Aspazijas piezmes. Komponistes Vinetas Lces muziklais prieknesums papildins vakara kopjo Elzu dienu noskau. 
 
Ieeja sarkojum - par ziedojumiem.

25% no sarkojum gtajiem iemumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam. 
      Atpaka