40416

RLB darbība Latvijā, pasaulē, biedrības atpazīstamība
03.12.2013


Godātie Rīgas Latviešu biedrības biedri!

Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu
Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. -2014. gada perioda programmas
"NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" ietvaros realizē projektu
"Stāvi stipri, strādā droši"
Līguma identifikācijas numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2013.

Šī projekta mērķis ir nodrošināt stabilu un ilgtspējīgu Rīgas Latviešu biedrības attīstību un sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības, sociālā taisnīguma un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā. Tostarp, uzsākt RLB stratēģijas izstrādi, tās plānošanu ar mērķi veicināt stabilu un vienotu biedrības vadības, biedru un darbinieku redzējumu ilgtspējīgā organizācijas attīstībā.

Tādēļ aicinām Jūs piedalīties otrajā  publiskajā apspriedē - diskusijā
otrdien, 2013. gada 03. decembrī 
plkst.18.00 Rīgas Latviešu biedrības Kluba zālē.

diskusijas tēma RLB darbība Latvijā, pasaulē, biedrības atpazīstamība;

RLB stratēģija 2012.-2018. gadam skatīt šeit ... /PDF fails /

aicinām savus ierosinājumus diskusijai līdz 2013. gada 02.decembrim  (ieskaitot)  sūtīt :

Jānis Briedis
t. 26537772
j.v.briedis@gmail.com

par dalību diskusijā pieteikties:
RLB sekretāre-referente
Ieva Ivanova
t. 29529712
ieva.ivanova@rlb.lv

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ