49998

Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolaMelburnas Latviešu biedrības Daugavas skola dibināta 1950. gadā.

Daugavas skola darbojas Melburnas latviešu biedrības paspārnē un ir latviešu sestdienas skola bērniem no pirmsskolas līdz astotajai klasei. Skola ir vitāli svarīga Melburnas latviešu sabiedrības sastāvdaļa. Skolas sekmīgu darbību nodrošina brīvprātīgi darbinieki.
 Skolas mērķi: uzturēt latvisku vidi ārpus Latvijas, augstu latviešu skolēnu mācību līmeni un skolotāju profesionalitāti, balstoties uz Austrālijas valdības, Viktorijas Izglītības Ministrijas otras valodas apgūšanas vadlīnijām; latviskas vides veidošana, izmantojot aktuālus mācību materiālus, izkopjot latviskās tradīcijas un veicinot skolēnu pašlepnumu ar Latvijā, visā pasaulē un pašu veidotu mācību materiālu un metodikas palīdzību; skolotāju, skolēnu un vecāku kopēja sadarbība.

Skola uztur ciešas saistības ar Melburnas Latviešu vidusskolu, abas skolas dalās telpu lietošanā. Abas skolas kopīgi rīko gadskārtējos sarīkojumus un liela daļa pamatskolas absolventu turpina skolas gaitas vidusskolā.

Daugavas skola ir Viktorijas Etnisko skolu apvienības biedrs (Community Schools Victoria) un Viktorijas Izglītības nodaļas apstiprināta valodas skola. Skolai ir sadarbība ar globālo latviešu skolu tīklu un pieejami izglītības resursi un profesionālās izaugsmes iespējas, ko latviešu skolu skolotājiem visā pasaulē piedāvā Latvijas valdība un Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība.

  Kontakti
E-pasts: lateduc@netspace.net.au

Skolas pārzine Līga Dārziņa
E-pasts: liga@darzins.com
Tel.: 03 9873 0792

Mājas lapa

http://www.daugavasskola.com.au
 
      Atpakaļ