Godātie kolēģi Latvijā un pasaulē, latviešu biedrību biedri un atbalstītāji!

Rīgas Latviešu biedrības nozīmīgs darbības mērķis ir apzināt latviešus visā pasaulē, sadarboties ar viņiem, izzināt un sekmēt viņu sasniegumus saimniecībā, zinātnē un kultūrā un rūpēties par šo sasniegumu saglabāšanu un uzturēšanu Latvijā, veicinot latviešu vienotību visā pasaulē.

Lasīt vairāk ... 

 

Rīgas Latviešu biedrības pārstāvji pieredzes apmaiņā Gruzijā

2015. gada septembrī Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētā Rīgas Latviešu biedrības projekta „Stāvi stipri, strādā droši!” (Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2015) ietvaros Rīgas Latviešu biedrības delegācija viesojās Tblisi, Gruzijā, lai dalītos pieredzē un stiprinātu sadarbību ar Gruzijas Latviešu biedrību „Ave Sol”, vadītu nodarbības Gruzijas Latviešu skolā un Raiņa un Aspazijas jubilejas gadā tiktos kopīgā sarīkojumā.

Lasīt vairāk ...

 

  Amerikas Savienotās valstis

  Apvienotie Arābu Emirāti

  Austrālijas Savienība

  Austrijas Republika

  Beļģijas Karaliste

  Brazīlijas Federatīvā Republika

  Dānijas Karaliste

  Francijas Republika

  Gruzija

  Igaunijas Republika

  Īrija

  Islande

  Kanāda

  Krievijas Federācija

  Latvijas Republika

  Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

  Lietuvas Republika

  Luksemburgas Lielhercogiste

  Nīderlandes Karaliste

  Norvēģijas Karaliste

  Somijas Republika

  Vācijas Federatīvā Republika

  Zviedrijas Karaliste

  Šveices Konfederācija
www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība