Latviešu apvienība GēteborgāLatviešu apvienība Gēteborgā dibināta 1984. gada 12. februārī, apvienojoties vairākām latviešu organizācijām.
Latviešu apvienība Gēteborgā ir organizācija latviešiem un viņu draugiem, galvenokārt Rietumzviedrijā. Tās mērķis ir veicināt latvisko identitāti un kopību un atbalstīt latviešu kultūras darbību.  
Apvienības uzdevumi ir apzināt Rietumzviedrijā dzīvojošos latviešus, rast iespējas viņiem tikties sarīkojumos, rīkot sarīkojumus latviešu identitātes un latviešu valodas uzturēšanai.
     Latviešu apvienība Gēteborgā ir Zviedrijas Latviešu Apvienības nodaļa. Tajā darbojas ap 150 biedri, tai skaitā bērni no 7 līdz18 gadu vecumam.
Latviešu apvienību Gēteborgā vada valde 11 cilvēku sastāvā. Latviešu apvienības Gēteborgā priekšsēde ir Elita Veide. Vēsture
Gēteborgas latvieši jau no pirmajiem trimdas gadiem aktīvi apvienojās un darbojās dažādās organizācijās. Kopš 1945. gada, kad pilsētā latviešu skaits bija ap 500, darbojās latviešu draudze, strādāja svētdienas skola, tika nodibināts koris, teātris, deju kopa. Darbojās politisko partiju kopas. Valdīja cerība par atgriešanos neatkarīgā Latvijā un bija būtiski uzturēt latviešu valodu, kultūru un nacionālo identitāti.
Vēlākos gados tika nodibinātas sporta biedrība „Baltic”, Daugavas Vanagu nodaļa, Nacionālais fonds, Korporāciju kopa un Pensionāru biedrība „Aprūpe”.
Visas Gēteborgas latviešu organizācijas sadarbojās 18. Novembra komitejā.
Lai darbotos optimālāk un izmantotu visus pieejamos resursus un Zviedrijas likumu noteiktās iespējas, kā arī lai piesaistītu līdzekļus no valsts un pašvaldības, Gēteborgas latviešu organizācijas nolēma apvienoties un dibināt Latviešu apvienību Gēteborgā. Tās dibināšanas sapulce notika 1984. gada 12. februārī. Jaunajā biedrībā apvienojās 8 organizācijas un tās dibināšanas dokumentus parakstīja šo organizāciju vadītāji:
•    Tautas deju kopa „Ritenītis” – Raimonds Cerbachs
•    Gēteborgas Latviešu jaunatnes apvienība – Niki Lenkhusens
•    Gēteborgas Latviešu svētdienas skoliņa – Arvīds Ristamecs
•    Daugavas Vanagu Gēteborgas nodaļa – Aleksandrs Kristsons
•    Latvijas Nacionālais fonds – Juris Sausiņš
•    Gēteborgas Burasas latviešu teātris – Juris Sausiņš
•    Pensionāru biedrība „Aprūpe” – Vera Puķītis
•    Gēteborgas Latviešu koris – Ilze Šakare

Latviešu apvienības Gēteborgā pirmajā valdē ievēlēja Raimondu Cerbachu, Noru Dzalbi, Tomasu Ķemmi, Niki Lenkhusenu, Laimdotu Ristamecu  un Juri Sausiņu. Par apvienības priekšsēdi ievēlēja Ilzi Šakari, kura vadījusi apvienību ilgus gadus un joprojām darbojas apvienības valdē.

  Aktivitātes
Latviešu apvienība Gēteborgā nu jau vairāk kā 30 gadus rīko un atbalsta virkni kultūras, izglītojošus un politiskus pasākumus un sadarbojas ar citām organizācijām. Latviešu apvienība Gēteborgā jau no tās dibināšanas rīko Latvijas Valsts Proklamēšanas dienas -  18. novembra svinīgu atzīmēšanu.

Uzsākot darbību 1984. gadā , Latviešu apvienība Gēteborgā sarīkoja vairākus nozīmīgus sarīkojumus – fotoizstādi par Gēteborgas svētdienas skolas un latviešu teātra darbības 40 gadiem, Baltiešu vakaru kopā ar igauņiem, atbalstīja Laimdotas Ristamecs tautas tērpu izstādes rīkošanu vairākos Gēteborgas muzejos un žurnāla „Laika Sprīdis” izdošanu.
    Ar 1990. gadu aizsākās jauns darbības posms – enerģija un resursi tika veltīti Latvijas valsts atjaunošanai un sadarbības stiprināšanai starp Latviju un Zviedriju.1995. gadā apvienība piedalījās Latvijas Valsts prezidenta G.Ulmaņa vizītes rīkošanā Zviedrijā. Latviešu apvienība Gēteborgā iesaistās arī LR Saeimas vēlēšanu nodrošināšanas procesā.
Apvienība veido un atbalsta kultūras apmaiņu starp Zviedriju un Latviju, uzņemot Latvijas māksliniekus, kultūras, zinātnes, izglītības, sporta un politiskos darbiniekus un rīkojot sarīkojumus. Apvienības sarīkojumos arvien tiek aicināti referenti un mākslinieki no Latvijas.
    Ar Latviešu apvienības Gēteborgā atbalstu darbojas Gēteborgas Latviešu koris, kurš piedalās gan Latvijas, gan diasporas latviešu kultūras sarīkojumos un Dziesmu svētkos. 2015. gada vasarā Gēteborgas Latviešu koros piedalās Eiropas Latviešu Kultūras svētkos Briselē.
    Apvienība atbalsta arī Bērnu grupiņu nodarbības, kas notiek reizi mēnesī latviešu draudzes telpās Hagas draudzes namā. Nodarbībās satiekas dažādu vecumu latviešu bērni ar dažādām latviešu valodas prasmēm. Nodarbību mērķis - kopā pavadīt laiku, mācīties latviešu valodu un iemācīties ko jaunu, pilnveidojot zināšanas par latviešu kultūru. Nodarbībās kopā ar bērniem piedalās arī vecāki.
    Latviešu apvienība Gēteborgā apkārtnē dzīvojošos latviešus pulcina kopā arī svētku un saviesīgos sarīkojumos.

  Kontakti

E- pasts: lag@laggbg.se

E-pasts informācijai: ralejs.tepfers@gmail.com

Latviešu apvienības Gēteborgā priekšsēde Elita Veide
E-pasts: elita.veide@gmail.com

Kontaktinformācija par bērnu nodarbībām: mjeromane@gmail.com

Mājas lapa: www.laggbg.se
 
      Atpakaļ