127114

Ziemassvtku koncerts "Vju kamans"
20.12.2022


Rgas Latvieu biedrbas koris ERELBE aicina visiem kop izdziedt populrks Ziemassvtku dziesmas koncert "Vju kamans" 20. decembr plkst. 19.00 RLB Baltaj zl. 
 
Koncert piedals:
  • Ozolnieku Tautas nama voklais ansamblis "Madara" (vadtja Ginta ria)
  • Kultras centra ''Iuciems" voklais ansamblis ''Krtas freska''
  • Vokls studijas ''Fresca nova" solisti
  • RLB koris ERELBE (vadtja Zaiga Lazdia-Radzia)
  • Koncertmeistari Mris Treijs un Mris agars. 

Bietes 3.00 EUR (pirms koncerta).
25% no sarkojuma iemumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam.      Atpaka