128761

Pteris Ptersons un Rgas Latvieu biedrba. Persongi.
25.05.2023


Rgas Latvieu biedrba aicina uz izcil reisora un Rgas Latvieu biedrbas prieksdtja (19921998) 100. jubilejai velttu atmiu vakaru Pteris Ptersons un Rgas Latvieu biedrba. Persongi. 25. maij plkst. 19.00 RLB Zelta zl.


2023. gada 24. maij izcilajam reisoram, dramaturgam un sabiedriskajam darbiniekam Pterim Ptersonam (1923-1998) atzmjama simtgade.  P. Ptersons ir leendrs ar saviem iestudjumiem Dailes un Jaunatnes tetros, btisks  ir via k sabiedrisk darbinieka veikums Atmodas laik.  


Dienu pc izcil reisora, dramaturga un sabiedrisk darbinieka Ptera Ptersona 100. jubilejas Rgas Latvieu biedrba aicina uz atmiu vakaru Pteris Ptersons un Rgas Latvieu biedrba. Persongi., lai atgrieztos laik, kad P. Ptersons bija Rgas Latvieu biedrbas prieksdtjs (1992-1998). Via vadta, 1989. gad atjaunot, senk latvieu nacionl sabiedrisk organizcija Rgas Latvieu biedrba ieguva spozmi un kuva par nozmgu kultras un sabiedrisks dzves centru biedrb ksja rados, rosgs un atraisti saviesgs gars.


Ststos un atmis 25. maija sarkojum dalsies P. Ptersona ldzgaitnieki Rgas Latvieu biedrb literatrzintnieks Ilgonis Brsons, filozofs Edgars Mucenieks, arhitekts Jnis Krasti, kultras un sabiedrisks darbinieces Mra Kokina un Mirdza Stirna, k ar P. Ptersona imene. Ielkosimies foto un video atmis no P. Ptersona laikabiedru privtajim un RLB arhva.  Izskans dziesmas no P. Ptersona izrdm Rgas Latvieu biedrbas kamerkora Austrums izpildjum (muziklais vadtjs rijs epasts). 


Sarkojum bs apskatma sadarbb ar Latvijas Nacionlo arhvu tapusi izstde, veltta pai P. Ptersona simtgadei, kur  apkopoti materili no P. Ptersona imenes arhva un LNA fondiem. 


Ieeja par ziedojumu (25% no gtajiem ziedojumiem Rgas Latvieu biedrba novirzs Ukrainas cilvku atbalstam). 

 
      Atpaka