128751

No Manheimas ldz Bergenai
23.05.2023


Rgas Latvieu biedrbas Mzikas komisija aicina apmeklt Jzepa Media Rgas Mzikas vidusskolas Simfonisk orestra sezonas noslguma koncertu "No Manheimas ldz Bergenai"- 23. maij plkst.19.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl.
 
Ieeja koncert 5. - EUR (bieu iegde pirms koncerta). 
      Atpaka