128757

Marija Virki | Solokoncerts
22.05.2023


Rgas Latvieu biedrbas Mzikas komisija aicina apmeklt Jzepa Media Rgas Mzikas vidusskolas G. Boas klavieru klases audzknes, Latvijas un starptautisko konkursu lauretes, Marijas Virki solokoncertu - 22. maij plkst.18.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl. 

Programm J. S. Bahs, L. V. Bthovens, S. Rahmainovs, S. Prokofjevs, F. Lists u. c.


Ieeja koncert 5. - EUR (bieu iegde pirms koncerta).
 
      Atpaka