117286

Koncerts PILNMNESS
20.07.2021


Baudot silts vasaras naktis, vokl grupa PUTNI kop ar koliem-instrumentlistiem radjusi jaunu, debess spdeku iedvesmotu programmu PILNMNESS, kur skans 20. un 21. gs. mzikas darbi. Koncerts notiks otrdien, 20. jlij, plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrbas Baltaj zl vasaras koncertu cikla ietvaros. Taj kop ar voklo grupu PUTNI muzics Anda EGLTE (kokle), Ivars OZOLS (kontrabass) un Valters LCIS (sitaminstrumenti).


Koncertprogrammas Pilnmness centr bs pai Putniem, koklei, kontrabasam un vibrofonam rakstt Marinas Gribinikas meditatv un skaist kompozcija Piektais gadalaiks (2012). Ts potiskaj pamat ir japu haiku stil rakstta latvieu un angu dzeja. Skadarba meditatvo raksturu balsm, kontrabasam, vibrofonam un koncertkoklei paldz radt kalimba, stikla glzes, dens akatas un vja zvani. Tpat programm bs dzirdamas ar Sabnes ezberes, Kaijas Sriaho, rlza Grifina, Ievas Alenikas, Agitas Maukas un citas kompozcijas, kuras vieno solrs sistmas spdeku tma, kosmiska krsainba un noslpumainba, kas fascinjusi daudzus mksliniekus.


Kloda Debis Clair de Lune, Antonna Dvorka Dziesma mnesim no operas Nra, romantisk maa dziesma Mondnacht, Arnolda nberga ikoniskais darbs Pierrot Lunaire, Ludviga van Bthovena Mnesncas sonte, Frenka Sinatras un The Beatles dziesmas, Pink Floyd albums The Dark Side of the Moon Daudz populru darbu tapui mness zm, mekljot taj simbolus, romantiski mistiskus tlus, apdziedot mness blvi spokaino gaismu, bezmiega naktis, t ietekmi uz cilvku dakrt impulsvo un neizskaidrojamo rcbu, pat rprtu.


Mness ietekme uz Zemeslodi un dzvbu uz ts ir nenoliedzams fakts Mness iespaido visu deu kustbu, izraisot pldmaias, tas nosaka dienu sadaljumu mneos un tiek uzskatts, ka mness prvalda ar msu garastvokli. Pilnmness ir Mness fze, kad, skatoties no Zemes, Mness ir pilnb izgaismots. Tas notiek brd, kad Saule, Zeme un Mness nostjas uz vienas taisnes. aj fz Mness redzam puse ir Saules apspdta un t enerija lauas r ar pilnu spku. s kosmisks norises un naksngo noskau gribam uzburt ar koncerta klaustjiem, par programmas koncepciju saka ts veidotja Antra Dree.


Vasaras koncertu cikls ietver tematiski un mziu sastva zi oti atirgus atskaojumus, kuros profesionl vokl grupa Putni apvienojusies ar mziiem instrumentlistiem. Gada gaik laika noskaojumam atbilstgi visu trs koncertu programmas veidotas ar viegli rotagu  piesitienu, bagtgi izmantojot  laikmetgs mzikas, sens mzikas un elektronisks mzikas piedvts garvielas.


Jnij jau izskanja pirmais no cikla koncertiem Mzika vasaras vakar, kur kolort instrumentu (elektrisk itra, viduslaiku klavesns, basklarnete un rata lira) un astou dziedtju balsu salikum dzirdjm seno un msdienu mziku Putnu, Ievas Salietes, Jkaba Nmaa, Drtas Pladias un Matsa udara sniegum.


20. jlij izskans debess spdeku iedvesmot programm Pilnmness, savukrt  kontrabasista Staislava Judina, trombonista Artra Brzia un vokls grupas Putni koncerts Postkomunikcija. Sapi. pudziesmas piektdien, 10. septembr, Rgas Latvieu biedrbas nama Baltaj zl aizveds klaustjus elektroakustisks mzikas pasaul caur balsu, konrtabasa, trombona un dzvs elektronikas radto skau ainavu.


Bietes uz koncertiem iespjams iegdties Bieu Paradzes kass un https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/100160

Cena 10 eiro, pensionriem, studentiem un Rgas Latvieu biedrbas biedriem 5 eiro. 

 

Koncertu iespjams apmeklt tiem skattjiem, kuri ir vakcinti pret Covid-19, un ir pagjuas 14 dienas pc pilna vakcincijas kursa pabeiganas vai trs nedas pc saemtas pirms raotja AstraZeneca vakcnas, k ar tiem skattjiem, kuri Covid-19 prslimojui pdjo 6 mneu laik. 

K ar tiem, kas pdjo 48 stundu laik ir veikui Covid-19 testu un tas ir negatvs vai pdjo 6 stundu laik ir veikui Covid-19 tro antigna testu un tas ir negatvs.

Apmekljot koncertu, nepiecieams uzrdt Covid-19 sertifiktu kop ar personu apliecinou dokumentu.. Koncerts tapis ar Rgas domes Izgltbas, Kultras un sporta departamenta atbalstu.


      Atpaka