127150

Ziemassvtku grmatu tirdzi
16.11.2022


2022. gada 15. un 16 decembr Latvijas Grmatizdevju asocicija aicina uz Ziemassvtku grmatu tirdziu Rgas Latvieu biedrbas nam!

Ar jaunkajm un lastju jau iecientajm grmatm par pam svtku cenm Js gaids:

Ja Rozes apgds, apgds Madris, apgds Mansards, karu veikals Ja sta,
Latvijas Rakstnieku savienba, LU Akadmiskais apgds, Valodu mja, Biznesa augstskolas Turba izdevniecba,
Omnia Mea, izdevniecba Ptergailis, Sapu Spalva, Zintne, Jumava, Dienas Grmata, Avots, Latvijas Mediji, ZSC u.c.


Ziemassvtku dvanm varsiet iegdties ar Muzle prtu attstos sples brniem, puzles visai imenei, latvieu un rzemju mziu ierakstus CD un vinilplats.


Un protams! Svtku eglte, karsti dzrieni un svtku atmosfra!


Darba laiks:

15. decembr no plkst. 13.00 19.00

16. decembr no plkst. 11.00-19.00      Atpaka