72969

Somugru tautu dienas 2016
01.10.2016


Somugru tautas
 
                     
 
 

Somugru tautu dienas 2016
Css/ Rg/ Ventspil
Viena no somugru tautm ir lbiei (lvi) Latvijas pamatiedzvotji, ar senu un bagtu kultru, kas senatn dzvojui tagadjs Latvijas teritorij. Lbieu un citu somugru seni 6. - 7. gadu tkstot pirms msu ras dzvojui Urlu kalnu dienvidda un runjui urlieu valod somugru pirmvalod. Somugru valodas Eirop ir vairk nek trsdesmit, tau to skaits samazins, zd o valodu runjoo skaits.
Lai aktualiztu somugru tautu kultras mantojuma ptniecbu, saglabanu un kopanu, Igaunij katru gadu oktobr notiek somugru  Radu tautu dienas (Himupevad). Jau treo gadu pc krtas B/O Fenno Ugria (direktore Vija-Kadi Raudalainen), (Tallina) piedv skaistu, daudzveidgu kultras programmu sarkojumiem Latvij.
B/O Fenno Ugria ldzdalba Somugru tautu diens 2016: 
30. septembr 14.00 20.00, Csu Vstures un mkslas muzej  
30. septembr 14. 00 16.00, Latvijas Igauu biedrb, Rg, Nometu iel 62 
  1.  oktobr      10.00 -  20.00, Rgas Latvieu biedrb, Merea iel 13
  2. oktobr     9.45 16.00, Ventspil - pie J. Prina piemineka, Brvdabas muzej, Galvenaj bibliotk, Ventspils Ordea pil.


1. oktobr, Rgas Latvieu biedrb
Somugru tautu diena
PROGRAMMA
Kluba zle, Balt zle
9.30- 20.00 IZSTDES 
Somugru tautu amatniecba un mksla, rados darbncas (Igaunija)
Piedals:
Udmurtieu kultras biedrba Omes
Komi kultras biedrba, Igaunijas mordvieu biedrba, Setu Kultras fonds, 
Igaunijas Nacionlais muzejs
Tallinas marieu biedrba - izstde par marieu tautu, rokdarbu izstde Marieu dievi
Tartu Ingrijas somu biedrba - rokdarbu un grmatu izstde, tradicionls salmu lelles un to izgatavoanas darbnca
Izdevniecba Kirjastuskeskus, grmatu izstde Somugru literatra (angu un igauu valod) 

Ziemeudmurtijas sievieu rakstu simbolika, gobelni, Bgai Lubi (Ljubov Koobas) (Igaunija) 


Balt zle 
10.00 13.00  KONFERENCE 
Somugru tautu mtiskais un maiskais mantojums
atklana, goda viesu uzrunas
Piedals: lbieu dziesmu ansamblis Lvlist, goda viesi, somugru tautu valstu vstnieki Latvij (Igaunija, Somija, Ungrija)
Lektoru ziojumi: vada Phd Janna Kurste Pakule (Latvija)
 Hantu amaa pasaules uzskats un uzdevumi,
 PhD Agnea Kerei (Kerezsi Agnes), (Ungrija)
 Tautas teika par zdtju  vilkati igauu folklor un ts  paralles somu tradcijs,
 PhD Merili Metsvahi (Igaunija)
Koki un nve baltu un somu tautas dziesms un msdienu jaunieu tlos, 
Mg. art. Johanna Toivainena (Johanna Toivainen) (Somija)
Vidzemes Svtupes mitoloija, PhD Juris Urtns ( Latvija), PhD Janna Kurste Pakule (Latvija)
Tradicionlie Austrumu marieu rituli, Phd Ludmila Jamurzina (Igaunija)
 Interaktva lbieu valodas nodarbba, Zoja Sle (Latvija)
       
14.00 16.00 PRIEKLASJUMI, DOKUMENTLS FILMAS
Digitalizjam lbieu krasta video-kolekciju. Ptnieciskie un mkslinieciskie izaicinjumi,
 Mg. art. Agnese Treimane (Latvijas Kultras akadmija)
Somugru tautu tradicionlas kultras vizuls dokumentcijas,
 Edina ulloga (Igaunija), Jks Prozess (B/O Fenno Ugria)
 dokumentls filmas:
 Mte - Deniss Korilovs (Tartu Universitte)(subtitri  angu un krievu valod), 
 Raas svtki - Aleksejs Aleksejevs (Igaunija) (subtitri angu valod)

16.00 17.30 TRADICIONLS MZIKAS KONCERTS
Piedals: Ernests Sps (Latvija), 
lbieu dziesmu ansamblis Lvlist (Latvija)
folkloras draugu kopa Skandinieki (Latvija)
Udmurtieu dziesmu un deju ansabmlis  Juman Gur, solists Nikolajs Aisimovs un akordeonists Pvels Kutergins
udmurtieu voklais ansamblis Omes, udmurtieu dziesminiece Maria Korepanova
marieu tautas mzikas dziedtja Anna Miina 
Ingrieu-somu folkloras kopa Rntysk un  ikita Djakovs
igauu un setu dziesminieks, akordeonists un danu vadtjs Jns Sarvs (Jaan Sarv)

18.30 20.00 SOMUGRU DEJAS UN SPLES 
Piedals: lbieu un Igaunijas mazkumtautbu somugru tautu muzikanti

Sarkojuma darba valodas: angu un krievu
IEEJA BRVA


Sarkojumu RLB rko: Rgas Latvieu biedrba, B/O Fenno - Ugria (Igaunija), "Lvd t /Lvu (Lbieu) savienbu", somugru tautu vstniecbas Latvij (Igaunija, Ungrija, Somija)

Sarkojumu RLB atbalsta: Rgas dome, SIA Metsa Forest Latvia, Igaunijas Republikas Kultras ministrija, Igaunijas Republikas Izgltbas un zintnes ministrija, Radu tautu programma (Igaunija), V/A Latvijas Institts, A/S Hanzas Maiznca

 
 
      Atpaka