Kā kļūt par Rīgas Latviešu biedrības īsteno biedru?

Rīgas Latviešu biedrībā ir īstenie biedri un goda biedri. Par Rīgas Latviešu biedrības īsteniem biedriem var būt rīcībspējīgas fiziskas personas, kas sasniegušas pilngadību, iesniegušas pieteikumu kļūt par RLB biedru (RLB Domes apstiprināto anketas formu), apņemas pildīt RLB statūtus un rosīgi darboties tās mērķu īstenošanā.


Iestāšanās anketa lejuplādēt šeit ...

Par īsteniem biedriem šādas personas uzņem Dome, ja pretendentiem ir RLB Statūtu un ētikas komisijas un 2 īsteno biedru rekomendācijas.

Iestājoties RLB, ir jāmaksā biedru iestāšanās maksa, kas ir gada maksas apmērā neatkarīgi no iestāšanās mēneša. RLB īstenie biedri maksā pilnsapulces noteikto gada biedranaudu (EUR 20,00; pensionāriem, studentiem EUR 15,00), kas samaksājama līdz gada beigām. Piederību RLB apliecina biedra karte.

Biedru pienākumi:

Biedru tiesības:

Ar Domes lēmumu var apturēt RLB biedra tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai izslēgt no biedrības, ja:


Lēmumu par biedra izslēgšanu Dome pieņem ar balsu vairākumu. Domes lēmumu par izslēgšanu var pārsūdzēt biedru pilnsapulcē, kuras lēmums ir galīgs.

 

Rīgas Latviešu biedrības biedru uzņemšanas kārtība
(RLB Domes lēmums Nr.1  16.04.2003.)