35773

„Svētki visām paaudzēm” – interaktīvs sarīkojums Vērmanes dārzā
08.06.2013


Rīga, Merķeļa iela 13
e-pasts: info@rlb.lv
Tālr. 67222932
www.rlb.lv

2013. gada 3.jūnijā
IFORMĀCIJA MEDIJIEM

 

„Svētki visām paaudzēm” –
interaktīvs sarīkojums Vērmanes dārzā


Visu paaudžu cilvēki sestdien, 8.jūnijā no pulksten 12.00 līdz 16.00 tiek gaidīti Vērmanes dārzā, lai piedalītos bezmaksas radošajās darbnīcās, gūtu ieskatu dažādu nevalstisko organizāciju darbībā un jautri un aktīvi pavadītu laiku. Pasākuma mērķis uzsvērt ģimenes kā visu paaudžu apvienojošās vienības lomu un vērtību bērnu attīstībā un sabiedrības saliedētības veicināšanā.


Četru stundu garumā vairākās teltīs un blakus tām varēs darināt rotas, filcēt, veidot maskas, krāsot sejas, veidot tautiskus zīmējumus un ornamentus, ilustrēt pasakas, klausīties, skatīties un iesaistīties muzikālos un dejas priekšnesumos.

Dalīborganizācijas iepazīstinās ar savu darbību starpkultūru integrācijas jomā un aicinās dalībniekus iesaistīties nevalstisko organizāciju darbā.

Interaktīvais sarīkojums Vērmanes dārzā „Svētki visām paaudzēm” tiek rīkots projekta „Integrācijas ABC” ietvaros, ko īsteno Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, Latvijas Bērnu forumu, Jaunatnes organizāciju apvienību „IMKA Latvija”, biedrību „Goraļ”, Latvijas Krievu kultūras biedrību, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu un Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā dalīborganizācijas.

Dalība aktivitātēs ir bezmaksas, gaidām visus interesentus!

Projekts „Integrācijas ABC” tiek realizēts Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmā ar mērķi izstrādāt trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētas kvalitatīvas adaptāciju programmas latviešu valodas prasmju, integrācijas un starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai, izveidojot atbalsta mehānismus, kas vērsti uz informācijas un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm, gados veciem cilvēkiem, personām ar zemu izglītības līmeni. Projekta ietvaros tiek organizēti interaktīvi, izglītojoši un iniciatīvu veicinoši pasākumi trešo valstu valstspiederīgo bērniem un viņu ģimenēm, kā arī nevalstisko organizāciju, pašvaldību, izglītības iestāžu iesaistei integrācijas procesu uzlabošanā, veicot efektīvu sabiedrības saliedēšanu. 

 

Plašāka informācija
Projekta „ Integrācijas ABC” vadītāja Lauma Celma
Mob. tālr. 27043170
E-pasts: lauma@lvacentrs.lv

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.
 
      Atpakaļ