17472

Kultūras programma ģimenei "Gaismu sauca" Annas Brigaderes 150 gadu atcerei
15.10.2011


RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ NOTIKS TRADICIONĀLĀ  KULTŪRAS PROGRAMMA „GAISMU SAUCA”

 
 Sestdien, 2011. gada 15. oktobrī no plkst. 10.00 rītā līdz plkst. 16.00 pēcpusdienā Rīgas Latviešu biedrībā noritēs tradicionālā kultūras programma ģimenēm „GAISMU SAUCA”, kas šogad veltīta rakstnieces Annas Brigaderes 150 gadu atcerei.   
 
Kultūras programmas ietvaros iecerēta daudzveidīga sarīkojumu norise: pasaku rīts, priekšlasījumi, radošā konkursa jauniešiem darbu lasījumi un uzvarētāju apbalvošana, muzikāli priekšnesumi, konkursi, videoprezentācijas, Tērvetes novada uzņēmēju sarūpēts labumu tirdziņš, literāri muzikāls sarīkojums un noslēgumā – teātra izrāde. Īpaši aicinātas sarīkojumus apmeklēt ir ģimenes ar bērniem, jo skatīties, baudīt un piedalīties varēs gan lieli, gan mazi.
 
 Plkst. 10.00 Līgo zālē, svinīgi atklājot programmu, Tērvetes novada priekšsēdētājs Edvīns Upītis un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis teiks uzrunas. 

 No plkst. 10.00 līdz 13.00 Lielajā zālē notiks Pasaku rīts, kurā piedalīties aicināti mazie apmeklētāji, jo te varēs tikties ar tēliem no Annas Brigaderes pasakām, iesaistīties muzikāli tematiskā sarīkojumā „Annas Brigaderes ceļš „Sprīdīša skolā”, noskatīties teatralizētu uzvedumu „Sprīdīša pasaka” un praktiski līdzdarboties radošajās darbnīcās. Pasaku rīta veidošanā sadarbosies Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisija, Rīgas Latviešu biedrības Dāmu komiteja, Lādezera pamatskola, Pociema folkloras kopa „Airi”, Limbažu mūzikas un mākslas skolas, biedrība „Mantojums”, Siguldas Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”, mākslinieki Jānis Anmanis, Alda Pakalne un citi dalībnieki.

 Plkst. 10.15 Līgo zālē sāksies sestdienas rīta cēliens, kuram dots nosaukums „Rakstniecei Annai Brigaderei – 150”. Tajā skanēs 3 priekšlasījumi, kuros tiks izklāstīti interesanti fakti par rakstnieces dzīvi un daiļradi. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes doktorantu Sigitas Kušneres un Viktorijas Zeļavskas priekšlasījumu tēmas būs: „Annas Brigaderes kolekcija Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē” un „Mitoloģiski didaktiskie koncepti A. Brigaderes dramaturģijā: mūsdienu lasītāju recepcija”, savukārt muzikologs Arvīds Bomiks pētīs kāda ir Annas Brigaderes daiļrade mūziķu redzējumā. Sarīkojuma izskaņā notiks radošo darbu konkursa jauniešiem „Es patiesību meklēju, kā pratu...” labāko darbu lasījumi un uzvarētāju apbalvošana. 
 
 Baltajā zālē plkst. 12.00 durvis vērs Tērvetes Novada Goda istaba, tajā apmeklētājiem līdz pat plkst. 16.00 būs iespēja baudīt tērvetnieku piedāvāto kultūras programmu, kuras moto: „Sanāciet, rīdzinieki, tērvetniekus skatīties!”

 Tērvetes novada kultūras nama direktors Viktors Strapcāns stāsta: „Viesus sagaidīs Meža māte, iepazīstinot ar atpūtas iespējām ģimenei draudzīgākajā vietā – Tērvetē. Varēs piedalīties dabas izziņas konkursā, par pareizajām atbildēm saņemot „zaļas” balvas. Meža māte būs atvedusi līdzi arī meža smaržas un ūdeni no rakstnieces Annas Brigaderes „Sprīdīšu” avotiņa, sniedzot visiem īpašas sajūtas un enerģiju, kādas atrodamas tikai rakstnieces bērnības zemē.
 
 Tērvetes kultūras nama jauniešu un vidējās paaudzes deju kopas „Avots”, jauktā kora „Tērvete” un iemīļotās šlāgergrupas ,,Tērvete’’ priekšnesumu starplaikos varēs noskatīties filmas par Tērveti kā vēsturiski nozīmīgu vietu, par tās skaisto dabu un cilvēkiem. Tērvetes vēstures muzejs piedāvās apmeklētājiem ietērpties senajās drēbēs, rotāties, pacilāt zobenu un iejusties 13. gadsimtā. Atmiņai par sarīkojumu varēs iegādāties dažādus suvenīrus ar Tērvetes simboliku un baudīt našķus, ko sagādājuši Tērvetes uzņēmēji - gan desiņas ar kāpostiem, gan Tērvetes alu, gan kafejnīcas „Mammadaba” konditorejas izstrādājumus.”

 Plkst. 13.00 Zelta zālē A. Brigaderes dzeju un A. Brigaderes balvas laureātu - Jāņa Medeņa, Aleksandra Čaka, Zinaīdas Lazdas un Kārļa Skalbes dzeju literāri muzikālā sarīkojumā „Mirdzēšu saules mūžu” runās aktieri Ārija Stūrniece un Valdis Lūriņš. Sarīkojumu muzikāli kuplinās Rīgas Latviešu biedrības kolektīvi – vokālā grupa „Putni” un kamerkoris „Austrums”. Režisors Andrejs Migla.

 Programmas izskaņā visi laipni aicināti uz teātra izrādi. Tērvetes kultūras nama amatierteātris „Trīne” režisores Dzintras Zimaišas vadībā izrādīs Annas Brigaderes komēdiju „Sievu kari ar Belcebulu”, kura tikai šā gada maijā piedzīvojusi savu pirmizrādi.

 
 Kultūras programmu „Gaismu sauca” rīko Rīgas Latviešu biedrība ciešā sadarbībā ar Tērvetes novada pašvaldību. Kultūras programmā ieeja brīva - laipni aicināti visi interesenti! Uz tikšanos Rīgas Latviešu biedrībā!
________________________________________________________

 Rīgas Latviešu biedrība kultūras programmu „Gaismu sauca” rīko jau divpadsmito reizi, kuras mērķis – atcerēties, izvērtēt nozīmīgas aizgājušo gadsimtu personības, kuras atstājušas neizdzēšamas pēdas mūsu kultūrā, sabiedriskās apziņas un nācijas veidošanā. Aizvadītajos gados kultūras programma veltīta Marģerim Zariņam, Ansim Lerhim – Puškaitim, Ādolfam Alunānam, Jānim Jaunsudrabiņam, Jurjānu Andrejam, Krišjānim Baronam, Kārlim Skalbem, Edvartam Virzam, Stērstu Andrejam, Ernstam Glikam, Aleksandram Būmanim, Pīteram Miglinīkam un Auseklim.
  

Kultūras programma ģimenei "Gaismu sauca"

rakstnieces Annai Brigaderei  150 gadu atcerei

Sestdien, 2011. gada 15. oktobrī

plkst. 10.00 - 16.00

Programma

Līgo zālē plkst. 10.00 Kultūras programmas atklāšana

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Edvīna Upīša un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Gailīša uzrunas

Lielajā zālē plkst. 10.00 - 13.00 Pasaku rīts 

 • Tikšanās ar A.Brigaderes pasaku tēliem. Piedalās Siguldas Jauniešu iniciatīvu centrs "Mērķis", folkloras kopa "Airi" un Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisija
 • Muzikāls, tematisks sarīkojums "A. Brigaderes pasakas ceļš "Sprīdīša skolā". Piedalās RLB Folkloras komisijas projekta "Sprīdīša skola" veidotāji Ernests Spīčs, Margita Poriete, Elīna Kūla - Braže, Jānis Brikmanis un dalībnieki, kas "Sprīdīša skolā" mācījušies pirms 10 gadiem, sarīkojumu vada tradicionālās mūzikas skolotāja Dina Liepa.
 • Teatralizēts uzvedums "Sprīdīša pasaka". Piedalās Lādezera pamatskola, Pociema folkloras kopa "Airi", Limbažu mākslas skola, Limbažu mūzikas skola un biedrība "Mantojums".
 • A. Brigaderes pasaku tēlu radošās darbnīcas. Piedalās folkloras kopa "Airi", Siguldas Jauniešu iniciatīvu centrs "Mērķis", RLB Folkloras komisija, RLB Dāmu komiteja, mākslinieki Jānis Anmanis un Alda Pakalne.

Līgo zālē plkst. 10.15 - 12.00 Sestdienas rīta cēliens "Rakstniecei Annai Brigaderei - 150"

Priekšlasījumi

 • LU HZ fakultātes doktorante Sigita Kušnere "Annas Brigaderes kolekcija Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē"
 • LU HZ fakultātes doktorante Viktorija Zeļavska "Mitoloģiski didaktiskie koncepti A. Brigaderes dramaturģijā: mūsdienu lasītāju recepcija"
 • Muzikologs Arvīds Bomiks "Annas Brigaderes daiļrade mūziķu redzējumā"

Radošāko, spilgtāko konkursa "Es patiesību meklēju, kā pratu..." darbu lasījums

Radošo darbu konkursa jauniešiem "Es patiesību meklēju, kā pratu..." uzvarētāju apbalvošana

Baltajā zālē plkst. 12.00 - 16.00 Tērvetes novada Goda istaba

Sanāciet, rīdzinieki, tērvetniekus skatīties!

 • Ciemos aicina Tērvetes dabas parka Meža māte
 • Konkursi, "zaļas" balvas, īpašās Tērvetes dabas veltes
 • Videoprezentācijas par Tērveti un sevenīri
 • Ceļojums noslēpumainajā 13. gadsimtā kopā ar Tērvetes vēstures muzeju
 • Lustīgi koncerti kopā ar jauniešu deju kolektīvu "Avots" (vadītāja Ieva Karele), vidējās paaudzes deju kolektīvu "Avots"(vadītāja Dine Meldere) un jaukto kori "Tērvete" (diriģente Dace Reinika)
 • Visvisādi lauku labumi: našķi, spirdzinājumi, gardi stiprinājumi
 • Par omulīgu atmosfēru gādā iemīļotā šlāgergrupa "Tērvete" (vadītājs Artūrs Reiniks)

 Zelta zālē plkst. 13.00 Literāri muzikāls sarīkojums "Mirdzēšu saules mūžu"

A. Brigaderes dzeju un A. Brigaderes balvas laureātu - Jāņa Medeņa, Aleksandra Čaka, Zinaīdas Lazdas un Kārļa Skalbes dzeju runā Ārija Stūrniece un Valdis Lūriņš. Muzicē Rīgas Latviešu biedrības vokālā grupa "Putni" (vadītāja Antra Dreģe) un Rīgas Latviešu biedrības kamerkoris "Austrums" (vadītājs Ārijs Šķepasts). Režisors Andrejs Migla

Lielajā zālē plkst. 16.00 Annas Brigaderes komēdija "Sievu kari ar Belcebulu"

Tērvetes kultūras nama amatierteātra "Trīne" izrāde. Režisore Dzintra Zimaiša

Visi laipni aicināti -  ieeja bez maksas!

 

 

 
      Atpakaļ