Rīgas Latviešu biedrība COVID-19 pandēmijas laikā
16.03.2020


Valstī izsludinatās ārkārtas situācijas un COVID-19 pandēmijas laikā esam dīkstāvē, tāpēc nepieciešamības gadījumā ar Rīgas Latviešu biedrības biroja darbiniekiem lūdzam sazināties izmantojot sekojošu kontaktinformāciju: 

Stella Līpīte - biroja vadītāja   
Mob.tel.: + 371 29529668
E-pasts: stella.lipite@rlb.lv


Dace Paegle - kultūras projektu vadītāja
Mob.tel.: + 371 29520251
E-pasts: dace.paegle@rlb.lv
 

Nora Gavare - kultūras projektu vadītāja
Mob.tel.: + 371 29601241
E-pasts: nora.gavare@rlb.lv


Inese Olande - lietvedības sekretāre
Mob.tel.: + 371 27260516
E-pasts: inese.olande@rlb.lv

 

Oksana Svikle - publicitātes un reklāmas projektu vadītāja
Mob.tel.: + 371 29528022
E-pasts: oksana.svikle@rlb.lv


Administratori 
Mob.tel.: +371 29529579
 
      Atpakaļ