31591

XVI stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2012” rezultāti
01.12.2012


Rīgas Latviešu biedrības namā 1. decembrī jau sešpadsmito reizi notika stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”. Konkursā piedalījās bērni un jaunieši no Latvijas folkloras kopām, kā arī citi jaunie stāstnieki, kas novadu pusfinālos izcīnījuši tiesības piedalīties finālā. Ceturtdaļfinālos sacentās ap 500 dalībnieku. 14 novados notika pusfināli, kā to uzvarētāji Rīgā ieradās 99 stāstnieki, vēl 7 piedalījās cīņā par Stāstnieku ķēniņa titulu.

Katram stāstniekam 5 minūtēs ir jāpieteic sevi, jāizstāsta pasaka, gadījums no dzīves un anekdote (ātrruna, vai kāds cits īss stāstījums). Šogad konkursa noteikumos bija dažas būtiskas izmaiņas, tai skaitā – vecākās grupas stāstniekiem tika dota lielāka iespēja izvēlēties stāstus un priekšnesuma veidu, ko gan tikai retais izmantoja. (Nolikums atrodams šeit: http://visc.gov.lv/intizglitiba/folklora.shtml.)

Stāstnieki sacentās divās RLB zālēs. Jaunākajā grupā Mazā stāstnieka nosaukumu ieguva 9, Lielā – 33 un Dižā – 15, vecākajā grupā (no 12 gadu vecuma) bija 18 lielie un 24 dižie stāstnieki. Konkursā piedalījās 48 zēni un 68 meitenes. Visvairāk dalībnieku bija no 4. klases – 17, no 1. – 4, no 2. – 10, no 3. – 14, no 5 un 7. – pa 13, no 6. – 15, no 8. – 5, no 9. – 10, no vecākām klasēm – kopā tikai 5.

Tie konkursa dalībnieki, kas vismaz trīs reizes Rīgā ieguvuši Dižā stāstnieka nosaukumu, ir nopelnījuši tiesības sacensties par Stāstnieku ķēniņa titulu. Ķēniņu cīņai katrreiz ir atšķirīgi uzdevumi. Šogad tie bija četri: 1) trijās minūtēs izstāstīt pasaku un/vai gadījumu; 2) sacerēt un izstāstīt pasaku, kurā būtu minēti 5 vārdi, kas tika iepriekš paziņoti; 3) sacenšanās spoku stāstu un anekdošu stāstīšanā; 4) iejūtoties kāda pasaku varoņa lomā, teikt uzrunu stāstnieku konkursa dalībniekiem.

Šajā cīņā šoreiz piedalījās septiņi dalībnieki: Rihards Gaulis (10 gadi, Ata Kronvalda Durbes vidusskolas 4. klase), Daniels Kazuševs (11 gadi, 5. klase, Dricānu vidusskolas folkloras kopa “Driceiši”), Edgars Jansons (12 gadi, 6. klase, Ventspils Jaunrades nama folkloras kopa „Rotaļnieks”), Armands Ivulāns (13 gadi, 7. klase, Nautrēnu vidusskolas folkloras kopa “Rogovka”), Jēkabs Apfelbergs (14 gadi, Cesvaines vidusskolas 8. klase), Anete Kāle (14 gadi, Grobiņas ģimnāzijas 8. klase) un Līva Kukle (16 gadi, Ventspils 1. ģimnāzijas 10. klase). Stāstnieku ķēniņu un ķēniņienes titulus izcīnīja Anete Kāle (viņu sagatavojusi skolotāja Ināra Ventaskraste) un Edgars Jansons (folkloras kopas vadītāja Ināra Salava). Apsveicam!

Konkursu vērtēja kompetenta žūrija, kurā piedalās cilvēki ar pieredzi stāstniecībā, stāstu pētniecībā vai žurnālistikā, kā arī iepriekšējo gadu ķēniņi, kas turpina darboties kā stāstnieki. Pēc konkursa savus vērtējumus un padomus žūrijas dalībnieki iesniedz arī rakstveidā. Visi stāstnieki tiek dokumentēti video ierakstā, kas pēc tam ir pieejams izvērtēšanai, izpētei un apmācībai.

Pirmais stāstnieku konkurss 1997. gadā notika turpat, kur šogad – RLB Kluba zālē. Jau nākamajā gadā tas norisinājās pēc modeļa, kas līdzīgs tagadējam. Visu šo laiku konkursu galvenā organizētāja bijusi Māra Mellēna. Sešpadsmit gados RLB namā ir uzstājušies vairāk nekā tūkstotis jauno stāstnieku. Pateicoties šim konkursam, katru gadu Latvijā ir simtiem bērnu un jauniešu, kas ir iemācījušies vismaz vienu pasaku, kas meklējuši un ieraudzījuši savā un iepriekšējo paaudžu dzīvē interesantus atgadījumus, kas zina anekdotes un kam ir pieredze to visu pastāstīt publiskā pasākumā.

Jaunie stāstnieki nākošreiz tiksies RLB 1. aprīlī Anekdošu konkursā „Anekdošu virpulis”. Bet stāstīšanas prasmes var izkopt tikai tad, ja tiek stāstīts pietiekami bieži un dažādās situācijās, ja tiek meklētas iespējas ne tikai stāstīt, bet arī klausīties stāstu zinātājus, ja veidojas stāstnieku kopienas. Stāstnieku konkurss ir tikai viens no veidiem, kā turpināt un uzturēt dzīvas tradīcijas, tā mērķis ir veicināt stāstīšanu visdažādākajās ikdienas situācijās, izkopt prasmi saredzēt stāstu spēku un stāstīšanas nozīmīgumu, lai dzīvi padarītu labāku un priecīgāku, lai mēs vieglāk saprastos un nejustos vientuļi garajā paaudžu virknē, kas savieno pagātni ar nākotni.

Konkursu rīkoja Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, folkloras skolotāju novadu koordinatoru padomi, bet konkursu atbalstīja VKKF un dalībniekiem balvas dāvināja A/S „Dobeles dzirnavnieks”, bistro „Garlībs 13”, SIA „Siguldas maiznieks”, LU aģentūra „Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, apgādi „Mansards”, „Atēna” un „Zinātne”, izdevniecības „Neputns”, „Lietus dārzs”, „Annele”, „AGB” un „Liels un Mazs”, SIA „Klippan Saule”, V/A Nacionālais botāniskais dārzs un Turaidas muzejrezervāts.

Dr. philol. Guntis Pakalns - Stāstnieku konkursa žūrijas vadītājs, tālr. 29125869, epasts: 1859@inbox.lv.
      Atpakaļ