Vīru vokālais ansamblis Arājs - unikāla vienība Latvijas kultūrvēsturē
03.11.2012


Kā šodien klājas padomju saimniecību un kolhozu vadītājiem, kuriem pieticis spēka un izturības četrus gadu desmitus turēties kopā un aktīvi koncertēt?

1972.gadā toreizējie kolhozu un sovhozu vadītāji sāka dziedāt Latvijas vadošo lauksaimniecības darbinieku vīru vokālajā ansamblī. Vēlāk 1986.gadā ansamblis ieguva nosaukumu Arājs un vairums vīru dzied visus šos gadus. No pirmssākumiem ansambli vada diriģente Māra Skride un ar savu māksliniecisko meistarību papildina ilggadējais koncertmeistars un pianists Ventis Zilberts. Lai mērotu ceļu uz mēģinājumiem Rīgā, visiem kopā no dažādiem novadiem vienā virzienā jāmēro apm. 1200km! Par aktīvu koncertdarbību liecinās 40 gadu jubilejas koncerts 3.novembrī Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zāle plkst.17:00, kurš būs 668. pēc skaita.

Savas dziesmas un tautas dziesmu apdares ansamblim veltījuši komponisti Elga Īgenberga, Valters Kaminskis, Selga Mence, Arvīds Žilinskis, Georgs Dovgjallo, Vilnis Salaks. Arājam bijusi iespēja uzstāties kopā ar dziedātājiem Laimu Andersoni-Silāri, Pēteri Grāveli, Guntaru Ruņģi, flautistu Imantu Sneibi u.c.

Ar panākumiem Arājs koncertējis Šveicē, Zviedrijā, Anglijā, Dānijā, Norvēģijā un citur Eiropā.

Arāja pūrā ir LTV filma Grupas portrets ar dziedāšanu, Ērika Hānberga grāmata Dziedošie bruņurupuči, kā arī piedalīšanās daudzos TV raidījumos un radio ierakstos. Arāja balsis skanējušas kopējos koncertos ar latviešu dzejniekiem, rakstniekiem, kultūras un mākslas darbiniekiem, lauku saimniecībās, teātros, kultūras namos un barikādēs. Piecu gadu garumā kopā ar aktrisi Elzu Radziņu Arājs izdziedāja latviešu tautas dziesmu programmu Senā Daina kļūsti spīva, paužot latvisko spēku un garu laikā, kad Latvijas atmoda vēl tikai glabājās dziļi cilvēku sirdīs.

Saziņai:

- vadītāja Māra Skride 26776605 maraskride@inbox.lv

- ansambļa menedžeris Ainārs Rēdlihs 29128188 redlihs@inbox.lv
      Atpakaļ