18459

Viņš no izredzēto cilts
15.10.2011


Viņš no izredzēto cilts
Maestro Jānim Dūmiņam aizejot
(1922. 30. III – 2011. 15. X)


Sestdienas pievakarē draugus un kolēģus sasniedza skumja vēsts – pēc smagas slimības mūžībā aizgājis ievērojamais, starptautiski pazīstamais latviešu koru diriģents, profesors Jānis Dūmiņš. Talantīgs, ierosmes bagāts, temperamentīgs un dedzīgs mūziķis, cienījams un prasmīgs jaunās diriģentu paaudzes audzinātājs. Ilggadējs Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents – Mākslinieks no izredzēto cilts.


Vecāsmātes aijā dziesmas, vectēva sastrādāto roku vijoļspēle, vecāku lielā mīlestība uz mūziku – tā bagātā ceļa maize jau no zēnības gadiem, ar mīlestību pieminēta un cienīta līdz pat mūža nogalei. Neremdināmās zināšanu alkas, talants, mērķtiecīgais darbs, uzņēmība, atbildība, savu pienākumu apzināšanās – tas viss veidoja personību, kas ļāva kļūt par ievērojamu latviešu mūzikas mākslas meistaru, kas mūsu mūzikas kultūrā atstājis zīmīgas pēdas, atvēris būtiskas un interesantas lappuses. Nenoliegsim, ikkatra diriģenta sapnis ir kaut reizi nokļūt Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģentu augstajā tribīnē. Maestro Jānis Dūmiņš šo dziedātāju uzticību, atbildību un, saprotams, arī prieku un lepnumu baudījis jau kopš 1955. gada. Daudzkārt arī Baltijas studentu Dziesmu svētkos Gaudeamus, Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu svētkos un neskaitāmas reizes rajonu un novadu dziesmotajos svētkos.  Allaž gaidīts, mīlēts, pielūgts, dievināts. Cilvēcīgi atvērts, pieejams ikvienam dziesmu draugam. Bet diriģenta tribīnē – aizrautīgs, aicinošs, prasīgs, ar plašiem, glezniem žestiem. Nu kurš vēl krāšņāk debešos ir uzsviedis Emiļa Melngaiļa Jāņuvakara skanīgo, visus vienojošo Lī – ī – ī – go !!! Lī – ī – ī – go !!! Šķiet, tas tad aizskan līdz pat visattālākajam Latvijas nostūrim, ieskanas ikviena cilvēka sirdī! Un Maestro pats to labi apzinājās! Viņš labi juta savas bagātās dvēseles radīto vibrāciju līdzi rezonējumu līdzcilvēkos. 


Bet paša Maestro vadītie kori?  Valsts Akadēmiskajā korī viņa ceļa gājums no kormeistara līdz mākslinieciskajam vadītājam un galvenajam diriģentam. Jānis Dūmiņš izveidoja kori par vienu no labākajiem Austrumeiropas dziesmotajiem kolektīviem, iedibinot tradīciju repertuārā iekļaut nozīmīgus vokāli instrumentālās lielformas darbus. Savukārt paša dibinātais un ceturtdaļgadsimtu vadītais jauktais koris Rīga kļuva par vienu no Latvijas vokāli spožākajiem un koru karos godalgotākajiem kolektīviem. Bet Latvijas Zinātņu akadēmijas jauktais koris Gaismaspils vienmēr pārliecināja ar vērtīga repertuāra atlasi, iedziļināšanos skaņdarbu satura atklāsmēs.


Jānis Dūmiņš – ilggadīgs Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas / Mūzikas akadēmijas un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas mācībspēks, profesors. Par savu Skolotāju, patiesi ar lielo burtu, viņu sauc ap simts jauno diriģentu. Daudzi no viņiem savus korus ar panākumiem veduši Dziesmu svētku koru karos, ilgus gadus audzina jaunos dziedātājus vispārizglītojošajās un mūzikas skolās, arī kļuvuši par zinošiem kolēģiem Mūzikas akadēmijā un Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Un ne jau tikai Latvijā. Arī Gruzijā – Tbilisi konservatorijā un Valsts operteātrī koristi un diriģenti iepazinuši Jāņa Dūmiņa pedagoģiskos un mākslinieciskos principus un prasības. Džansugs Kahidze – vai tad tā nav spoža diriģēšanas zvaigzne, labi pazīstama arī Latvijā!

 
Par spīti jau itin krietnajai gadu nastai, dzīves un veselības likstām, Maestro vienmēr bija aktīvs Rīgas Latviešu biedrības un tās Mūzikas komisijas biedrs un loceklis. Ieinteresēts, atbalstošs, sirsnīgs, draudzīgs, arī interesantu ideju rosinātājs. Sanākšanās vienmēr ar lepnumu runāja par mūzikas sūtību, atbildību mūsu kultūras tālākvirzībā un izaugsmē, priecājās par Latvijas koru un mūziķu sasniegumiem Latvijā un pasaulē, aicināja uz augstiem mākslas ideāliem, kā paraugus minot Jāzepu Vītolu un Teodoru Reiteru, ar kuru, mūsuprāt, profesoru saistīja liela gara un ideālu tuvība.


Skumji. Mums visiem sāp Tava aiziešana. Bet mēs lepojamies ar Tevi, Tavu mūžā sasniegto. Jo Tu biji cilvēks, mākslinieks, kas prata saklausīt un  zemes balsis kalnā, pretim saulei vest.  Tu mūžam būsi spoža zvaigzne izredzēto ciltī!

Cieņā un pateicībā,

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija                                                                Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija                      Kutūrizglītības un nematerāklā mantojuma centrs                                          Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"                                                                          Rīgas Latviešu biedrība                                                                                                  Kori "Rīga", "Senrīga", "Gaismaspils"

Atvadīšanās no Jāņa Dūmiņa Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē 2011. gada 21. oktobrī plkst. 12.00 – 14.00, izvadīšana plkst. 16.00 Baldones baznīcā un apglabāšana Baldones kapos.
      Atpakaļ