74602

“Valoda, dēmografija un vēlēšanas — paša un Latvijas pieredze” — Ritvara Eglāja stāstījums
05.12.2016


“Valoda, dēmografija un vēlēšanas — paša un Latvijas pieredze” 
—  Ritvara Eglāja stāstījums

RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) ielūdz visus interesentus 2016. gada 5. decembrī pulksten 18:00 noklausīties ģeografa, publicista un centrālās vēlēšanu komisijas locekļa Ritvara Eglāja stāstījumu. 
Referents ir iecerējis aplūkot divus virzienus: paša personīgās attiecības un pieredzi ar valodu; valodas stāvokli kopsakarībās ar tautību procesiem un vēlēšanu skaitļiem.
Stāstījums "Valoda, dēmografija un vēlēšanas — paša un Latvijas pieredze" varētu būt interesants un noderīgs latvietības kopējiem, polītisko norišu vērotājiem un Latvijas vēstures un tagadnes faktu analizētājiem.
Ritvaram Eglājam ir bagātīga pieredze vēlēšanu novērošanā — jau kopš Pilsoņu kongresa vēlēšanām 1990. gadā; kopš 2011. gada viņš ir Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis; 2016. gada rudenī vērojis Amerikas Apvienoto Valstu prezidenta vēlēšanu gaitu. Studēdams Latvijas Ūniversitātē, Ritvars speciālizējies cilvēkģeografijas apakšnozarē. 
Savas domas par konservātīvu vērtību noderīgumu polītikā, latviešu valodas stāvokli un norisēm dzimtajā pilsētā Rīgā Eglāja kungs jau daudzus gadus publicē emuāros, kā arī iesaistās dažādu jautājumu apspriešanā čivinātavā. 
twitter.com/Eglajs

5. decembŗa tematisko vakaru rīko latviešu valodas attīstības kopa (LVAK). Ieeja brīva visiem interesentiem.
LVAK.wordpress.com
      Atpakaļ