35389

«Vai 1. Mozus jeb Radīšanas grāmata ir ticama? Dabzinātnisku un kultūrvēsturisku dotumu analize» - Jurģa Šubas priekšlasījums
03.06.2013


2013. gada 3. jūnijā plkst. 18:00 notiks kārtējā Latviešu valodas attīstības kopas (LVAK) sanāksme. Šoreiz referents ir dabzinātņu maģistrs bioloģijā (M. Sc.) Jurģis Šuba, kuŗš jau vairākkārt runājis par valodas un kultūras jautājumiem. Ieeja brīva visiem interesentiem. 3. jūnija stāstījumā savīsies palaiontoloģijas, archaioloģijas un reliģijas tematika. – Ko liecina fosilijas jeb nogulumu iežu slāņos atrodamas pārakmeņotas organismu atliekas? Kāpēc tik izplatītas ir leģendas par pūķiem un daži dinozauru zīmējumi šķiet radīti, cilvēkiem vērojot tos dzīvus? Vai izrakumos atrasti priekšmeti apstiprina Bībeles stāstus par iznīcīgiem pasaules plūdiem? Pēc stāstījuma notiks diskusija. Atgādinām, ka LVAK priekšlasījumi Rīgas Latviešu biedrības namā pēc vasaras pārtraukuma jūlijā un augustā atsāksies 2. septembrī. Sekojiet jaunumiem LVAK vietnē: http://LVAK.wordpress.com
      Atpakaļ