41893

Trešā diskusija par RLB stratēģiju
28.01.2014


Godātie Rīgas Latviešu biedrības biedri!

Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu
Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. -2014. gada perioda programmas
"NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" ietvaros realizē projektu
"Stāvi stipri, strādā droši"Līguma identifikācijas numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2013.

Šī projekta mērķis ir nodrošināt stabilu un ilgtspējīgu Rīgas Latviešu biedrības attīstību un sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības,
sociālā taisnīguma un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā. Tostarp, uzsākt RLB stratēģijas izstrādi, tās plānošanu ar mērķi
veicināt stabilu un vienotu biedrības vadības, biedru un darbinieku redzējumu ilgtspējīgā organizācijas attīstībā.

2013. gadā tika uzsākta diskusiju sērija RLB stratēģijas izstrādei. Līdz šim notikušas divas diskusijas:
               - par RLB biedriem un struktūru;
               - par RLB darbību Latvijā.

2014. gada programmā ir paredzētas 2 diskusijas stratēģijai:
Otrdien,  28. janvārī plkst. 18.00  - 3. diskusija “Sociālā kapitāla stratēģija"

Diskusija notiks Rīgas Latviešu biedrības Kluba zālē.  

12. februārī - 4. diskusija “Klientu orientētas darbības stratēģija RLB"

                                        AICINĀM UZ DISKUSIJĀM:

     1. Sociālā kapitāla stratēģija
          - Apskats uz pirmo diskusiju rezultātiem (prezentācija un galvenās atziņas / lēmumi)
          - Kā biedrībai izmantot pilnībā savu potenciālu. Sociālais kapitāls - starp sabiedrības locekļiem pastāvošās neformālās sociālās saites un tīklojumi. Sociālo kapitālu      raksturo ne sociālo saišu un tīklojumu esamība vai neesamība, bet arī savstarpējās uzticības līmenis, sadarbības kvalitāte un abpusējība.

     2. Klientu orientētas darbības stratēģija RLB
          - Atskats uz iepriekšējās diskusijas rezultātiem (prezentācija, galvenās atziņas un lēmumi)
          - Klientu orientētas darbības problēmas un iespējas / diskusija
          - KOPSAVILKUMS par sagatavoto stratēģijas projektu


Ar cieņu,
Projekta darba grupu – semināru
koordinatore  Ieva Ivanova t. 29529712

 

 
      Atpakaļ