65162

Sprīdis valodai skolas solā – IZM VISC speciālista mag. paed. Kaspara Špūles stāstījums
04.04.2016


Sprīdis valodai skolas solā – IZM VISC speciālista mag. paed. Kaspara Špūles stāstījums


      Šīs reizes RLB latviešu valodas attīstības kopas tematiskajā vakarā dzirdēsim Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra darbinieka Kaspara Špūles stāstījumu „Sprīdis valodai skolas solā“
      Tematiskajā vakarā var piedalīties ikviens interesents. Laiks un vieta – 2016. gada 4. aprīlī pulksten 18:00 Rīgas Latviešu biedrības nama 301. telpā (Merķeļa ielā 13, iepretī Vērmanes dārzam). Aicinām piedalīties visus interesentus!
Referātā aplūkojamo temu loks: latviešu valodas mācīšana latviešu bērniem; valodas apguves problēmas skolās; daži vērojumi par sabiedrībā lietotās valodas kvalitāti.
      Kaspars Špūle ir speciālists valsts pārbaudes darbu jautājumos, jau vairāk nekā divdesmit gadus strādā Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrā. Ieguvis paidagoģijas maģistra gradu Latvijas Universitātē. Strādājis arī par latviešu valodas un literātūras skolotāju. Speciālizācijas jomas: vispārējās izglītības valsts pārbaudes darbu jautājumi, dalība latviešu valodas atestācijas komisijā. K. Špūle piedalījies vairāku ar latviešu valodas valsts pārbaudes darbu rezultātiem un valodas prasmes pilnveidi saistītu materiālu izstrādē; vada nodarbības latviešu valodas skolotājiem par vērtēšanas aspektiem. 
      Dzirdēsim arī vērojumus par mutvārdu valodas kultūru – izrunu, leksisku un frazeoloģisku precīzitāti, mūsdienu latviešu lasītprasmi un grāmatnieciskumu. Kāpēc un kālab jākārto eksāmeni, un kādas ir pēdējā laika statistiskās tendences?
      Plašāka informācija. – 
LVAK.wordpress.com

      LVAK saziņas informācija: tālr. 26447286, e-pasts LVAK@inbox.lv
      Atpakaļ