18980

Skaļi dziedu, gavilēju Mārtiņdienas vakarā
10.11.2011


10. novembrī plkst. 17.00 Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē


SARĪKOJUMS „SKAĻI DZIEDU, GAVILĒJU MĀRTIŅDIENAS VAKARĀ”


Piedalās Rīgas Latviešu biedrības Dāmu komitejas dāmas un vīru vokālā grupa „Arājs”.


Vakara gaitā dzirdēsim Ventas Vecumnieces un Oļģerta Šalkoņa stāstījumus, minēsim mīklas, iepazīsim ticējumus, baudīsim RLB Dāmu komitejas sarūpētās rudens veltes un uzklausīsim radošo pieredzi., Valdis Andersons iepazīstinās un spēlēs ar latviešu seno instrumentu „ieviņa”, apgāda „Likteņstāsti” grāmatu loterija Anitas Mellupes vadībā.

Ieeja ar ziedojumu un groziņu. 


 
      Atpakaļ