112920

Sēņotāju stāstu dienas Mores pagasta „Kalna Vaizuļos”
16.08.2020


Siguldas novada, Mores pagasta „Kalna Vaizuļos” 15. augustā  plkst. 10.00 un 16.00; 16. augustā plkst. 10.00 un 16.00 sēņotāji ar prasmēm stāstīt un klausīties, kā arī  stāstnieki un klausītāji ar interesi par sēņošanu aicināti piedalīties Sēņotāju stāstu dienās. 


Viens no dabas iepazīšanas veidiem ir sēņošana, savukārt stāstīšana saistībā ar šo nodarbi ir aktuāla, jo šogad ir iznākusi „Lielā Latvijas sēņu grāmata”, kuras līdzautore ir lieliskā stāstniece, Latvijas Dabas muzeja mikoloģe Inita Daniele. Viņa atklās dažādus dabas noslēpumus, kas saistīti ar sēnēm un vadīs ekspedīciju mežā. 

Pasakainu, teiksmainu un anekdotisku noskaņu ar seniem un mūsdienīgiem stāstiem par sēņošanu radīs Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr. philol. Guntis Pakalns.

Pateicoties sēņošanas tradīcijai dzimtā, ir saglabājušās teikas un nostāsti par „Kalna Vaizuļu” toponīmiem un daudzām apkārtnes vietām. Tos iepazīt dabā varēs kopā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas vadītāju Margitu Porieti. Šie stāsti radīja ierosmi veidot projektus „Satikšanās Mores stāstos 2013” un „Satikšanās Mores stāstos 2016”. Par meža un sēņošanas tēmu šajos projektos runās etnogrāfe Indra Čekstere.

Sēņu kulinārā mantojuma stāstus baudīt aicinās Allažu pagasta „Mauriņu” saimniece Māra Zemdega.

Sēņotāju dziesmās, spēlēs un rotaļās varēs iesaistīties kopā ar tautas muzikanti Aigu Auziņu.

Kā no dabas materiāliem izgatavot sēņotāju lelles bērniem ierādīs RLB „Sprīdīša skolas”  prasmīgās nodarbību vadītājas Dr. agr. Baiba Ošmane, Daiga Kļaviņa, Laura Kļaviņa, Margarita Done, Sniedze Ozola, Anita Feldmane. 

Apmeklētājiem būs iespēja izbaudīs izzinošu, daudzveidīgiem notikumiem bagātu  dienu lauku mājas saimes noskaņā.  Stāstniecība saistībā ar sēņošanu  tiks parādīta kā interesants un aizraujošs mūsdienu komunikācijas veids.

 IEEJA BRĪVA.

Apmeklētāji aicināti izvēlēties vienu no piemērotākajiem programmu laikiem un  pieteikties  iepriekš, zvanot pa tālruņiem: 29528421 vai 29151899, vai e- pastā: spridisaskola@inbox.lv


Vēlams līdzi ņemt stāstu par  sēnēm vai sēņošanu ~ 3 min., sēņojamo nazīti, groziņu un sēņojamo apģērbu.


Apmeklētājiem joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. Pasākumā tiks nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi, kā arī ievērotas citas drošības noteikumu vadlīnijas.

Sarīkojuma laikā var tikt veikta fotografēšana un video dokumentēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Siguldas novada pašvaldības un Rīgas Latviešu biedrības  tīmekļa vietnēs www.sigulda.lv www.rlb.lv un sociālajos tīkls Facebook, Twitter un Instagram.


Rīko:

Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisija sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.

Atbalsta:

Valsts Kultūkapitāla fonds, viesu nams „Mauriņi”, kafejnīca „Kaķu māja”.

      Atpakaļ