35918

SARĪKOJUMS VĒRMANES DĀRZĀ „VASARAS SAULGRIEŽI”
15.06.2013


 

Rīga, Merķeļa iela 13
e-pasts: info@rlb.lv
Tālr. 67222932
www.rlb.lv

2013. gada 11. jūnijā
IFORMĀCIJA MEDIJIEM

 

SARĪKOJUMS VĒRMANES DĀRZĀ

„VASARAS SAULGRIEŽI”


Visu paaudžu cilvēki sestdien, 15.jūnijā no pulksten 16.00 līdz 19.00 tiek gaidīti Vērmanes dārzā uz sarīkojumu "Vasaras saulgrieži". Sarīkojuma mērķis ir parādīt atšķirīgo un kopīgi atrast vienojošo dažādu tautu tradīcijās, svinot Vasaras saulgriežus, tā parādot iespēju un pamatu starpnacionālai integrācijai.

Trīs stundu garumā 12 nevalstiskās organizācijas kopā ar saviem draugiem un atbalstītājiem parādīs atšķirīgo un kopīgi meklēs vienojošo dažādu tautu tradīcijās, svinot Vasaras saulgriežus. Ielīgošanas sarīkojumā piedalīsies Lietuvas senioru kapela, krievu folkloras kopa „Berendeika”, poļu jauniešu deju kolektīvs, uzbeku un tatāru dejotājas. Sarīkojuma apmeklētāji varēs iepazīties ar dažādu tautu Vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijām, klausīties un skatīties interesantu un noskaņām bagātu koncertprogrammu, piedalīties spēlēs un atrakcijās, kā arī vienoties kopīgā līgošanā.


Sarīkojums Vērmanes dārzā „Vasaras saulgrieži” tiek rīkots projekta „Integrācijas ABC” ietvaros, ko īsteno Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, Latvijas Bērnu forumu, Jaunatnes organizāciju apvienību „IMKA Latvija”, biedrību „Goraļ”, Latvijas Krievu kultūras biedrību, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu un Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā dalīborganizācijām.

Dalība aktivitātēs ir bezmaksas, gaidām visus interesentus!

Projekts „Integrācijas ABC” tiek realizēts Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmā ar mērķi izstrādāt trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētas kvalitatīvas adaptāciju programmas latviešu valodas prasmju, integrācijas un starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai, izveidojot atbalsta mehānismus, kas vērsti uz informācijas un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm, gados veciem cilvēkiem, personām ar zemu izglītības līmeni. Projekta ietvaros tiek organizēti interaktīvi, izglītojoši un iniciatīvu veicinoši pasākumi trešo valstu valstspiederīgo bērniem un viņu ģimenēm, kā arī nevalstisko organizāciju, pašvaldību, izglītības iestāžu iesaistei integrācijas procesu uzlabošanā, veicot efektīvu sabiedrības saliedēšanu. 

 


Plašāka informācija
Projekta „ Integrācijas ABC” vadītāja Lauma Celma
Mob. tālr. 27043170
E-pasts: lauma@lvacentrs.lv

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.
 
      Atpakaļ