32594

Robertam Zuikam – 100!
20.02.2013


Dziesmu svētku virsdiriģentu portreti - 

Maestro ROBERTA ZUIKAS simtajai dzimšanas dienai veltīts koncerts

Rīgas Latviešu biedrība, tās Mūzikas komisija laipni ielūdz interesentus 2013. gada 20. februārī plkst. 19.00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē pagodināt ar savu klātbūtni koncertcikla "Dziesmu svētku virsdiriģentu portreti" -  Maestro ROBERTA ZUIKAS simtajai dzimšanas dienai veltīto koncertu "PALIEK TIKAI TAS, KO TU ATDOD CITIEM" un Arnolda Klotiņa grāmatas "No zobena dziesma. Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā" atvēršanu.

Piedalīsies jauniešu koris "Balsis" (mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis), sieviešu koris "Ausma" (mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis), vīru koris "Gaudeamus" (mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkuss), Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris (mākslinieciskais vadītājs Romāns Vanags, diriģenti Tālivaldis Gulbis un Evija Vanaga), apgāda "Zinātne" vadītāja Ingrīda Segliņa, redaktore Ieva Jansone, muzikologi Arnolds Klotinš un Arvīds Bomiks.  

Būs arī grāmatu galds, kur būs iespēja iegādāties jauniznākušo grāmatu un Zuikas vīru kora CD Iz zobena dziesma.  

Biļetes Ls 3. - , pensionāriem, studentiem, skolēniem Ls 1.- Rīgas Latviešu biedrībā un stundu pirms koncerta

 

Apsveikums Maestro Robertam Zuikam

Mēs lepojamies ar Jums, izcilu kordiriģentu, Latvju Mūzikas redaktoru un izdevēju, skolotāju, mūsu kultūrai uzticamu un nesavtīgu darbarūķi, Latvijas patriotu, kam mūsu Tēvuzemes mīlestība ir augstāka par visu. Mēs cienām Jūsu talantu, atbalstu un patieso ieinteresētību latviešu mūzikas likteņos, mēs apbrīnojam Jūsu nepārvērtējamo veikumu visa raženā mūža garumā.


Novēlam spēku un izturību! Lai tautas mīlestība, ko Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Rīgā saņemsiet no dziedātāju un klausītāju tūkstošiem, Jums ir vislielākā pateicība un atzinība.

Patiesā cieņā, Rīgas Latviešu biedrības saime


Robertam Zuikam – 100!


Arvīds Bomiks, muzikologs, Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs:

"20. janvārī Kalamazū, latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā svinīgajā dievkalpojumā godināja ievērojamo latviešu diriģentu Robertu Zuiku viņa simtajā dzimšanas dienā. Tieši savā goda dienā jubilārs saņēma daudzu līdzcilvēku suminājumus, pateicības, stiprinājuma vārdus, lai, uzkrājis spēkus, vasarā varētu atbraukt uz Latviju un Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos stātos dziedātāju un klausītāju tūkstošu priekšā.
Jubilejas dienā Meistaru atcerējās un neklātienē godināja arī Kocēnu novada Kocēnu kultūras namā, kur notika mākslas doktora Arnolda Klotiņa grāmatas No zobena dziesma. Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā atvēršana (apgāds Zinātne). Koncertā jubilāram muzikālus sveicienus sūtīja Kocēnu pamatskolas koris, kultūras nama jauktais koris Imera, Vaidavas kultūras un amatniecības centra jauktais koris Vaidava, kā arī Roberta Zuikas 1996. gadā iedibinātās un ilgus gadus finansētās Apsīšu Jēkaba Goda balvas laureātes – Latvijas Nacionālās operas soliste Ance Purmale un viņas māsa pianiste Tince Strazdiņa.


Arī Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 3 Klasika bija sagatavojuši vērtīgus raidījumus, kur jubilāram sirsnīgus suminājumus sūtīja Latvijas kultūras un mākslas darbinieki, skanēja arī Zuikas vīru kora vēsturiskie ieraksti, kā arī Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Meistara diriģēto darbu ieskaņojumi.

Rīgas Latviešu biedrība, tās Mūzikas komisija laipni ielūdz interesentus 2013. gada 20. februārī plkst. 19.00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē pagodināt ar savu klātbūtni koncertcikla Dziesmu svētku virsdiriģentu portreti -  Maestro ROBERTS ZUIKAS simtajai dzimšanas dienai veltīto koncertu PALIEK TIKAI TAS, KO TU ATDOD CITIEM un Arnolda Klotiņa grāmatas No zobena dziesma. Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā atvēršanu. Piedalīsies jauniešu koris Balsis (mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis), sieviešu koris Ausma (mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis), vīru koris Gaudeamus (mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkuss), Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris (mākslinieciskais vadītājs Romāns Vanags, diriģenti Tālivaldis Gulbis un Evija Vanaga), apgāda Zinātne vadītāja Ingrīda Segliņa, redaktore Ieva Jansone, muzikologi Arnolds Klotinš un Arvīds Bomiks.   Būs arī grāmatu galds, kur būs iespēja iegādāties jauniznākušo grāmatu un Zuikas vīru kora CD Iz zobena dziesma.


Roberta Zuikas šūpulis kārts 1913. gada 20. janvārī Madonas apriņķa Lubējas pagasta Ambātos. Izglītību guvis Rīgas Skolotāju institūtā, viņa audzinātāju vidū bija Jēkabs Vītoliņš un citi tā laika ievērojami kultūras un izglītības darbinieki, kurus nu jau sirmais mūziķis atceras ar visdziļāko cieņu. Roberta Zuikas darba gaitas saistījušās ar Kokmuižas (tagadējo Kocēnu) skolu, kur strādājis par skolotāju, skolas pārzini. Taču viņa diriģenta žestam pakļāvušies arī dziedātāji ne tikai Kocēnos, bet arī Valmieras Latviešu biedrībā, Valmieras mūzikas skolā, dzimtajā Liezerē, Liepājā. Kara un pēckara gadi Robertu Zuiku aizveda uz Vāciju, vēlāk uz Angliju, līdz 1961. gadā par viņa mītnes vietu kļuva Kalamazū pilsēta Mičiganas štatā Amerikas Savienotajās valstīs.
 
 Būdams, Latvijas armijas Rīgas pulka 2. bataljona leitnants, viņš Kurzemes frontē, Dundagā 1944. gadā nodibināja karavīru kori, kas savu darbību turpināja arī pēc 15. latviešu bataljona kapitulācijas Rietumu sabiedrotajiem Šverīnē 1945. gada 2. maijā, kad viņi nokļuva Putlosas gūstekņu nometnē. Turpinājās intensīvi kora mēģinājumi un koncerti. Apbrīnojami intensīvi – dažādās nometnēs un pēcnometņu laikā sniegti ap 170 koncertu. Ne jau velti diriģenta kolēģis un komponists Alberts Jērums, atceroties tos laikus rakstījis: - Zuika, kamēr citi kapitulē, ir jau atradis vietu mēģinājumiem un sadzen savus izbadējušos koristus vienkopus, lai atkal reiz varētu atskanēt „kas vēl dzīvi, kas vēl dzīvi”.  1947. gadā koris pārceļas uz Angliju, turpina darbību Korbijā. Kopš 1950. gada arī Roberts Zuika atkal ir kopā ar saviem uzticamajiem dziedoņiem, piedalās Latviešu Dziesmu dienās Anglijā, daudz koncertē, uzstājas arī BBC radio tiešraidēs un ieskaņojumos, 1953. gadā gūst sensacionālu atzinību starptautiskajā konkursā – IV vietu 17 koru konkursā Velsā (pirmais latviešu koris – starptautisko konkursu laureāts!). Seko raksti, intervijas laikrakstos, BBC radio, un vienmēr Roberts Zuika kopā ar saviem dziedoņiem apliecina savu patriotisko pilsonisko stāju, milzīgām klausītāju masām, stāstot par okupēto Latviju.


Kalamazū pilsētā un tās apkārtnē bija apmetušies daudzi latvieši, arī Roberts Zuika aktīvi iesaistījās sabiedriskās dzīves veidošanā. Viņš vadīja šīs pilsētas, arī Detroitas, Grandrepidsas korus, to skaitā arī apvienoto vīru kori Kalējs. Un vēl divas būtiskas aktivitātes daudzu gadu garumā. Nenovērtējams ir viņa veikums, kopš 1977. gada tautās laižot periodisko rakstu krājumu Latvju Mūzika, kas būtībā kļuvis par latviešu trimdas mūzikas vēsturi. Sirmais Meistars darbu turpina – viņa priekšā uz rakstāmgalda krājas materiāli 31. sējumam! Arī bērniem un jauniešiem domātajam latviešu tautasdziesmu krājumam Lakstīgala, kura līdzšinējie metieni sasnieguši 25 000 eksemplāru. Un visbeidzot – Roberta Zuikas nesavtīgais ieguldījums latviešu centra Garezers kultūras dzīves veidošanā, kur jau kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem viņa vadībā un rosināti notikuši koncerti, diriģentu kursi, bērnu un jauniešu vasaras nometnes, dziesmu dienas, dažādi uzvedumi. Daudz mīlestības Robertam Zuikam parādā ir dažādu paaudžu latviešu bērni, jaunieši, kuriem viņš bijis iedvesmojošs skolotājs! Es ļoti ticu, ka Garezera kultūras dzīves vadītāji pieņems manu ierosinājumu šī latviešu centra Dziesmu leju nosaukt Roberta Zuikas vārdā.

Vienmēr esmu apbrīnojis Roberta Zuikas mērķtiecību un labestību, ar kādu visa mūža garumā viņš piepildījis savu jaunībā izvēlēto dzīves mērķi – kalpot savai tautai un mūzikai. Viņa gleznainajam žestam pakļāvušies dziedātāju desmiti, simti, tūkstoši gan Latvijā, gan citās valstīs, kur skarbais liktenis viņu aizvedis. Virsdiriģenta pienākumus pirmo reizi Roberts Zuika pildīja 1946. gadā Elbas novada latviešu Dziesmu dienā Gēstahtā, Vācijā. Tiem sekojuši kopkoru koncerti Vācijā, Anglijā, ASV, Kanādā, Austrālijā, kā arī Latvijā – XX, XXI, XXII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos virsdiriģents, XXIII, XXIV un šogad, XXV Dziesmu svētkos, Goda virsdiriģents.


Viņš allaž bijis aicinātājs, rosinātājs, dvēseles ilgu piepildītājs un mierinātājs. Pāri visam visaugstāk vērtējama ir viņa Latvijas mīlestība, ticība tautas vienotības milzīgajam spēkam, ko savā mūžā viņš nenogurstoši apliecinājis gan vārdos, gan darbos. Ar ilgošanos gaidām to brīdi, kad vasarā svētku laikā sirmo vecmeistaru godinās dziedātāju un klausītāju tūkstoši. Tas būs augstākais apbalvojums, ko savā mūžā Mākslinieks var saņemt."
      Atpakaļ