61691

Rīgas Latviešu biedrības pārstāvji pieredzes apmaiņā Gruzijā
05.11.2015


2015. gada septembrī Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētā Rīgas Latviešu biedrības projekta „Stāvi stipri, strādā droši!” (Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2015) ietvaros Rīgas Latviešu biedrības delegācija viesojās Tblisi, Gruzijā, lai dalītos pieredzē un stiprinātu sadarbību ar Gruzijas Latviešu biedrību „Ave Sol”, vadītu nodarbības Gruzijas Latviešu skolā un Raiņa un Aspazijas jubilejas gadā tiktos kopīgā sarīkojumā.

11. septembrī - tieši Raiņa 150. dzimšanas dienā -  Rīgas Latviešu biedrība un Gruzijas Latviešu biedrība „Ave Sol”, atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150   - gadi aicināja interesentus uz sarīkojumu „Tālas noskaņas zilā vakarā”. Sarīkojums notika Latvijas vēstniecības Gruzijā telpās un bija plaši apmeklēts. Ar stāstījumu „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Eiropā” uzstājās Rīgas Latviešu biedrības priekšēdētāja vietniece, Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste Gaida Jablovska. Sarīkojumā skanēja Raiņa dzeja gruzīnu un latviešu valodā Gruzijas Latviešu skolas audzēkņu un biedrības „Ave Sol” biedru izpildījumā. Īpašs bija Raiņa poēmas „Ave Sol!”, kura iedvesmojusi Gruzijas latviešus savas biedrības vārda izvēlē, ieskaņas lasījums latviešu un gruzīnu valodās. Gruzīnu valodā poēmu lasīja tās atdzejotājs Dāvids Jakobidze. Sarīkojumu ar kokles skanējumu kuplināja koklētāja Rozīte Katrīna Spīča. Bija apskatāma arī Gruzijas Latviešu biedrības „Ave Sol” sarūpētā Raiņa darbu izdevumu izstāde.

Savas vizītes laikā Tblisi Rīgas Latviešu biedrības pārstāvji tikās ar  Latvijas vēstniecības Gruzijā pārstāvniecības vadītāja vietnieku Jāni Sīli un Gruzijas Latviešu biedrības „Ave Sol” vadību, pārrunājot sadarbības jautājumus. RLB Folkloras komisijas Sprīdīša skolas pārstāves dalījās pieredzē ar Gruzijas latviešu skolas pedagogiem un bērnu vecākiem par apmācību darbu, izmantojot neformālas metodes.

Divas dienas Rīgas Latviešu biedrības pārstāvji vadīja nodarbības Gruzijas Latviešu skolā. Skolas nodarbību tēmas bija veltītas dzejnieku – jubilāru Raiņa un Aspazijas daiļradei, saules tēmai un latviešu nacionālajam mūzikas instrumentam – koklei. Notika arī tikšanās ar Gruzijas Latviešu biedrības „Ave Sol” biedriem, lai dalītos pieredzē, pārrunātu sadarbību un gūtu iedvesmu jauniem darbiem.

Rīgas Latviešu biedrības delegācija apskatīja un iepazina Tbilisi vēsturiskās un ievērojamās vietas, apmeklēja Gruzijas Lietišķās mākslas muzeju, kur plaša vieta ekspozīcijā atvēlēta māksliniekam un etnogrāfam latvietim Jūlijam Straumem - Latvijas un Gruzijas kultūras saikņu iedibinātājam un viņa darbībai Gruzijā. RLB delegācija tikās ar Gruzijas Lietišķās mākslas muzeja vadību. Vizītes laikā RLB pārstāvjiem bija iespēja viesoties arī Kahetijā pie Alazanas ielejas vīndaru ciemā dzīvojošas latviešu ģimenes, kā arī  iepazīt Gruzijas vēstures un kultūras pieminekļus -  seno galvaspilsētu Mchetu, Džvari klosteri, Signakhi pilsētu, uzzinot daudz jauna un interesanta par Gruzijas vēsturi, kultūru, sabiedrisko dzīvi un sadzīvi.

Par atbalstu vizītes organizēšanā un silto uzņemšanu sakām lielu paldies Gruzijas Latviešu biedrībai „Ave Sol”, īpaši biedrības priekšsēdētājai Regīnai Jakobidzei un Kursiešu ģimenei !
Izsakām pateicību par atbalstu un atsaucību Latvijas vēstniecībai Gruzijā!

Par Raiņa un Aspazijas dienām Gruzijā lasiet arī Regīnas Jakobidzes rakstā Austrālijas latviešu laikrakstā „Latvietis” :   http://laikraksts.com/raksti/5724


 

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrībaIelādēju...      Atpakaļ