61407

Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas loceklis Ernests Spīčs saņem apbalvojumu par darbību folkloras jomā un Latvijas etnoproduktu eksporta veicināšanā
22.10.2015


Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas loceklis Ernests Spīčs saņem apbalvojumu 
par darbību folkloras jomā un Latvijas etnoproduktu eksporta veicināšanā

Pasaules Folkloras federācija (International Union of Folklore Associations) ir nominējusi tradicionālās dejas pētnieku un skolotāju Ernestu Spīču apbalvojuma “Zelta zvaigzne” jeb “Gold Star Award” (ex.Oscar) saņemšanai par ilglaicīgiem nopelniem folkloras jomā. Apbalvošana notika š.g. 22. oktobrī 19.00 Aba Hushi Community Center, Haifā, Izraēlā.
Ernests Spīčs šobrīd strādā zinātniskajā institūcijā Biznesa kompetences centrs, kur pēta Latvijas etnoproduktu eksporta iespējas. Etnoprodukti ir jauna produktu grupa, kuras eksporta iespējas vēl nav pilnībā apzinātas. Tālab uz Haifu devās arī Biznesa kompetences centra delegācija, lai Pasaules Folkloras federācijas konferencē Haifā, Izraēlā 2015.gada 21.- 23.oktobrī prezentētu Latvijas etnoproduktu koncepciju, klasifikāciju, paraugu izstrādnes un to etnotirgvedību, ar mērķi tos komercializēt ārvalstu tirgos. 
Vizītes laikā Haifā plānots īstenot vairākas aktivitātes. Visas vizītes garumā notika individuālās tikšanās un pārrunas ar potenciālajiem sadarbības partneriem no Rumānijas, Izraēlas, Francijas, Serbijas, Ķipras, Itālijas, Bulgārijas un Šveices par sadarbību Latvijas etnoproduktu izplatīšanā. Pasaules Folkloras federācijas Padomes tikšanās laikā Latvijas oficiālā pārstāve šajā organizācijā Indra Filipsone iepazīstināja klātesošos dažādu valstu folkloras asociāciju pārstāvjus no 22 Eiropas Savienības valstīm un 18 citām valstīm ārpus Eiropas Savienības ar Latvijas etnoproduktiem, prezentējot Latvijas etnoproduktu katalogu. Savukārt vizītes noslēgumā Pasaules Folkloras federācijas semināra laikā tika prezentēts jaunākais etnoprodukta paraugs, ko izstrādājusi Latvijas Kultūras akadēmijas 2.kursa studente Rozīte Katrīna Spīča. 
Iepriekš minēto aktivitāšu īstenošanai ir sagatavots un iesniegts Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas etnoproduktu eksports” pieteikums ārējo tirgu apgūšanas aktivitātes ietvaros.

       Atpakaļ