81571

Rīgas Latviešu biedrība uzsākusi apjomīgu savas vēstures pētījumu un informēs par projekta pirmā posma rezultātiem
26.10.2017


 Rīgas Latviešu biedrība uzsākusi apjomīgu savas vēstures pētījumu un informēs par projekta pirmā posma rezultātiem


Rīgas Latviešu biedrība, gatavojoties 150. jubilejai 2018. gada oktobrī un Latvijas Republikas 100 – gadei, īpašu uzmanību velta biedrības bagātās un nozīmīgās vēstures izpētei, realizējot būtisku valsts simtgades svinību programmā definēto uzdevumu – aktualizēt Latvijas vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu.
RLB ir apzinājusi savas vēstures materiālu pirmavotu kopumu valsts atmiņas institūcijās un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu ir uzsākusi oriģinālmateriāla sistemātisku izpēti. 
Turpinot vēsturisko Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas ceturtdienu priekšlasījumu vakaru tradīciju, Rīgas Latviešu biedrība ielūdz visus interesentus uz  projekta „Rīgas Latviešu biedrībai 150 – Rīgas Latviešu biedrības vēsture pirmavotos” pirmā posma noslēgumu ceturtdien, 2017. gada 26. oktobrī  plkst. 16.00 Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē.
VKKF atbalstītā projekta pirmajā posmā tiek pētīts nozīmīgs RLB vēsturisko dokumentu klāsts, kas glabājas LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā Rokrakstu un reto grāmatu krājumā un Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos un attiecas uz laika posmu no 1868. gada sākuma, laiku īsi pirms Rīgas Latviešu biedrības dibināšanas, un aptver Rīgas Latviešu biedrības darbības pirmos gadu desmitus.  
Noslēdzot projekta pirmo posmu, sarīkojumā uzrunas aicinātas teikt  Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un Latvijas nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža. Projektā iesaistītie pētnieki Mg.hist. Maija Ārena, Mg.hist. Zenta Broka – Lāce, Mg.hist. Alise Ozola, Mg.hist. Regīna Riekstiņa, Mg.philol. Gaida Jablovska, Stella Līpīte un Dace Paegle stāstīs par projekta gaitu un sniegs ieskatu projekta ietvaros veiktajos pētījumos. Sarīkojumu ar muzikālu sveicienu kuplinās RLB bērnu vokālā studija „Knīpas un Knauķi”.
Vēloties atgādināt un popularizēt RLB bagātās vēstures faktus, aptverot pēc iespējas plašākus darbības aspektus un radot kopskatu un izpratni par Rīgas Latviešu biedrības darbu un lomu latviešu nacionālās identitātes un Latvijas valsts veidošanā, jubilejas gada laikā tiks veidoti priekšlasījumi par RLB vēstures pētījumiem, kultūrizglītības programma bērniem un jauniešiem un  2018. gada oktobrī notiks RLB 150. jubilejai veltīta konference un izstāde. Turklāt projekta ietvaros notiek RLB vēsturisko rokrakstu un tekstu, kuri rakstīti vai publicēti vecajā ortogrāfijā, pārlikums mūsdienu latviešu rakstībā, lai tos darītu lasāmus un pieejamus visiem  interesentiem.Kontaktpersonas saziņai: 
Stella Līpīte, RLB biroja vadītāja; 29529668; stella.lipite@rlb.lv
 
 
Projektu atbalsta:  
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
       Atpakaļ