20288

Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Zinātņu akadēmija atjauno sadarbības līgumu
Apskatīt komentārus (0)


22.12.2011


2012. gada 4. janvārī


Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Zinātņu akadēmija atjauno sadarbības līgumu

Gada nogalē, 22. decembrī Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Zinātņu akadēmija noslēdza atjaunoto sadarbības līgumu kā turpinājumu iepriekšējiem - 1996. gada 10. decembrī un 2004. gada 17. decembrī noslēgtajiem līgumiem.

Atjaunotais sadarbības līgums paredz biedrības un akadēmijas ciešāku sadarbību, veicinot zinātņu attīstību un to popularizāciju Latvijā, apzinot, pētot un izkopjot to īpašo, ko zinātnei un kultūrai ir devusi un spēj dot Latvija un latviešu tauta – nacionālās kultūras vērtības, nacionālo valodu, tautas dzīves tradīcijas un folkloru, piedāvājot Latvijas varas un pārvaldes institūcijām ekspertu slēdzienus par nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes, kultūras un augstākās izglītības attīstības jautājumiem, organizējot kopīgus, plašai publikai pieejamus pasākumus (konferences, seminārus, diskusijas u.c.) ar Latvijā un citās zemēs dzīvojošo latviešu zinātnieku piedalīšanos, gatavojot un izdodot tematiskus apskatus par Latvijas zinātnes nozīmīgākajiem sasniegumiem, to vērtējumiem citās zemēs, kā arī par nozīmīgiem notikumiem Latvijas zinātnes vēsturē.

Tāpat Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Zinātņu akadēmijas vadība apņēmās nodrošināt Kārļa Mīlenbaha balvas piešķiršanu, rīkot kopīgus pasākumus un regulāri informēt par sarīkojumiem gan biedrības biedrus, gan akadēmijas locekļus.

Sarīkojumā laikā Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis tika godināts arī kā jaunievēlētais Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis.

 Sadarbības līguma parakstīšana