42663

Rīgas Latviešu biedrība projekta ietvaros izsludina amatu konkursus
05.12.2013


2013. gada 5. decembrī

Rīgas Latviešu biedrība projekta

"Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm"

 (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/054/022) 

ietvaros izsludina amatu kokursus.

Pieteikšanās līdz 2013.gada 20. decembrim 

 

Repetitors orķestra mežraga grupai
Darba vieta:  Rīgas Latviešu biedrība 
Darba laiks - līdz 2014.gada 30.septembrim
Pienākumi: veikt darbu ar orķestra mežraga grupas bērniem,
sadarbojoties ar orķestra diriģentu. Vadīt mežraga grupas un
individuālas nodarbības sagatavojot atbilstošās grupas bērnus operas
uzvedumam. Izstrādāt apmācību grafiku un vadīt nodarbības saskaņā ar
to. Veikt dalībnieku apmierinātības anketēšanu.
Prasības: atbilstoša augstākā muzikālā izglītība; pieredze darbā ar
bērniem. Pieredze darbā J.Mediņa mūzikas skolā tiks uzskatīta par
priekšrocību. Izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām
un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām.

Talkas organizators
Darba vieta:  Rīgas Latviešu biedrība 
Darba laiks - līdz 2014.gada 30.novembrim
Pienākumi: sagatavot un organizēt talkas norisi, veikt aktivitātes
īstenošanas nodrošināšanu, vadīt, koordinēt platformas NVO, plānoto
dalībnieku dalību, sagatavošanas, informēšanas darbu, talkas norises
programmas izveidi un rīkošanu, mērķgrupas pārstāvju piesaisti kā
dalībniekiem un brīvprātīgajiem.
Prasības: nepabeigta augstākā izglītība, pieredze pasākumu
organizatorisko darbu veikšanā vai asistēšanā darbā ar jauniešiem.


Moderatora asistents
Darba vieta:  Rīgas Latviešu biedrība 
Darba laiks - līdz 2014.gada 30.novembrim
Pienākumi: asistēt moderatoram, palīdzot organizēt, sagatavot un vadīt
nodarbības, pasākumus, izstādāt uzdevumus dalībnieku patstāvīgajam
darbam, veikt to novērtēšanu kopīgi ar dalībniekiem, veikt uzdevumus
pēc moderatora norādījumiem.
Prasības: nepabeigta augstākā izglītība, pieredze pasākumu
organizatorisko darbu veikšanā vai asistēšanā darbā ar jauniešiem.

Pedagogi/pavadītāji bērniem ar īpašām vajadzībām
Darba vieta:  Rīgas Latviešu biedrība 
Darba laiks - līdz 2014.gada 30.novembrim
Pienākumi: pavadīt bērnus ceļā uz/no nodarbībām, pasākumiem. Pieredze darbā ar
vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem tiks uzskatīta par priekšrocību.
Prasības: vēlama pedagoģiskā izglītība, pieredze darbā ar bērniem un
jauniešiem. Izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām
un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām. Psiholoģiskā noturība un
augsta saskarsmes kultūra.

Konsultants - dziedātājs vokālā ansambļa nodarbībām (1 tenors, 1 bass)
Darba vieta:  Rīgas Latviešu biedrība 
Darba laiks - līdz 2014.gada 30.septembrim
Pienākumi: sadarboties ar bērnu vokālā ansambļa vadītāju ansambļa
dalībnieku sagatavošanā. Konsultēt bērnu vokālā ansambļa dalībniekus
gatavojot operas iestudējumu.
Prasības: augstākā muzikālā izglītība ar specializāciju vokālajā
mākslā, pieredze operu iestudējumu veikšanā. Psiholoģiskā noturība un
augsta saskarsmes kultūra. Prasme strādāt komandā. Spēja reaģēt uz
izglītojamo vajadzībām.
 
Plašāka informācija:
Projekta vadītāja Lauma Celma
Mob.tel. 27043170
      Atpakaļ