36497

Projekts MĀJAS ELPA LATVIJĀ
08.09.2013


 

Rīgas Latviešu biedrība

Latvijas NVO fonda programmas sabiedrības saliedēšanai

„Ārpusskolas pasākumu programma” ietvaros

no 2013. gada 1. maija līdz 8. septembrim
īsteno projektu

"Mājas elpa Latvijā"

(Nr. 2013.LV/SP/04/05)

 

 

Projekta mērķis

 

Veicināt diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību, stiprinot bērnu un jauniešu valstisko piederību

 

 

Projekta mērķauditorija

 

  • Latvijas skolēni
  • ·  diasporas bērni un jaunieši

 

PROJEKTA „Mājas elpa Latvijā ” GALVENĀS AKTIVITĀTES

  • Konkurss – „Labākais skolā”
  • Ekskursija – „Iepazīsti Rīgu”
  • Radošās vasaras nometne „LEM - Latvijas elpa Mazsalacā”  no 22. līdz 26. jūlijam
  • Radošā vasaras nometne „LEC - Latvijas elpa Carnikavā” no 29. jūlija līdz 2. augustam

 

 

Īstenojot projektu, tiks iesaistīti 80 dalībnieki, organizējot ārpusskolas pasākumus Latvijas un diasporas bērniem, jauniešiem, un veicinot diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu kopīgu darbošanos. Projekta laikā diasporas bērni un jaunieši uzlabos latviešu valodas prasmes, tiks stiprināta bērnu un jauniešu nacionālā identitāte un sociālās atmiņas attīstība. Nometņu dalībnieku kopīga darbošanās radošajās darbnīcās, citās aktivitātēs, nodrošinās labvēlīgu vidi diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu pozitīvai saskarsmei, tā veicinot Latvijas valstspiederīgo atgriešanos savā dzimtenē. Diasporas bērnu un jauniešu zināšanas un izpratne par Latviju, tās kultūru, dzīvi un iespējām dažādās dzīves jomās paplašināsies, veicinot atgriešanās procesus un pilsoniskās sabiedrības spēcināšanu.

 

Projekta rīkotāji cer, ka galvenais sasniegums projektā būs stiprināta sava valstiskā piederība Latvijas un diasporas bērniem, reizē veicinot sociālās atmiņas attīstību.

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.
      Atpakaļ