32092

Projekta "Integrācijas ABC" ieskaņas sarīkojums
05.01.2013


 

02.01.2013

2013. gada 5. janvārī plkst. 16.00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē notiks projekta „Integrācijas ABC”, kurš tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas ietvaros, atklāšana.


Projektu īsteno Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar organizācijām, kuras ir apvienojušās Sadarbības platformā starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā: Latvijas Bērnu forumu, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienību, Jaunatnes organizāciju apvienību „IMKA Latvija”, biedrību „Goraļ”, biedrību „Latvijas Šovu Mākslas asociācija”, Latvijas Krievu kultūras biedrību, fondu „Mirdzošs Austras koks”, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu, Slāvu mūzikas biedrību „Sozvučije”, Latvijas Baltkrievu savienību, Radošo apvienību jauniešiem „TREPES”.


Uzsākot realizēt jauno projektu, tiek rīkots ieskaņas sarīkojums, kuram dots nosaukums „Ziemas Svētki”. Sarīkojumā aicinātas piedalīties Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā dalīborganizācijas un pievienoties ieinteresētās organizācijas, kuras strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem un nepilsoņiem, mazākumtautību organizācijas, projekta sadarbības partneri un iesaistīto institūciju – pašvaldību, valsts iestāžu, augstskolu pārstāvji, kā arī tiek aicināti mērķgrupas pārstāvji, lai iepazītos ar projekta mērķiem un plānotajiem pasākumiem.


Sarīkojuma programmā paredzēta: projekta prezentācija, latviskās kultūrtelpas „vēstnieku” izvirzīšana un apstiprināšana,  visu dalībnieku aktīva iesaiste integrācijas un naturalizācijas procesu interaktīvā apzināšanā ar spēles elementiem.


Sarīkojumu kuplinās dažādu tautību pārstāvošu māksliniecisko kolektīvu un izpildītāju priekšnesumi. Piedalīsies Krievu folkloras kopas „Berendejka”, baltkrievu tautas dziesmu ansamblis „Nadeja”, Rīgas Latviešu biedrības kamerkoris „Austrums, tautas deju ansamblis „Vija” u.c.


Kontaktinfinformācija:
Lauma Celma                    Gunta Kelle
Projekta vadītāja             Pasākuma koordinatore
27043170                          29453656
lauma@lvacentrs.lv      gunta@imka.lv  

________________________________________________________________________
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.
      Atpakaļ