22042

PIEPILDĪT SŪTĪBU Izzināt patiESĪBU
16.03.2012


IDEĀLI CAURI LAIKU LOKIEM
Atzīmēsim Aspazijas (1865-1943) dzimšanas dienu kā
 GARA  GAISMAS un  IDEĀLU DIENU

2012. gada 16.martā plkst.16.00
Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē

Programmā:

Iedvesmojumi, Impulsi - Ievadvārdi
Dainas – kā tautas garamantu pirmavots - Elvīra Baldiņa
Dvēsele mana, Aspazija -Ieskats Ināras Andžānes grāmatā „Aspazija? Aspazija. . .”
Es Tevi saucu, Latvija! - Aspazijas “Prologs”, veltījums RLB-as 25 g. jubilejai 1893.g.
Dramaturģija kā mākslas augstākā forma. Aspazija un Smiļģis  -  Rita Rotkale
Daile un Patiesība. “Sokrats un bakhante”  -  Juris Zaķis
Kāpēc vajadzīga Zilā puķe? – Skaidrīte Lasmane
Mēs nākam no bērnības. Aspazija un māte -  Viesturs Rudzītis 
Kur cilvēka sūtības piepildījuma atslēga?...  Ineta Rubule

Aspazijas dzeju lasīs aktieri
Anita Grūbe, Zane Jančevska, Ģirts Jakovļevs

Pasākumu rīko Aspazijas mantojuma iedvesmotie

Ieeja brīva 
      Atpakaļ