21480

Notikusi ikgadējā Rīgas Latviešu biedrības biedru pilnsapulce; Rīgas Latviešu biedrības vadības ziņojums
Apskatīt komentārus (0)


21.02.2012


 2012. gada 21. februārī

   

NOTIKUSI ikgadējā

Rīgas Latviešu biedrības biedru pilnsapulce

 

 

Sestdien, 2012. gada 18. februārī, notika Rīgas Latviešu biedrības (RLB) biedru ikgadējā pilnsapulce, lai kopīgi atskatītos, izvērtētu iepriekšējā gadā paveikto un lemtu par biedrības nākotnes iecerēm.

            Pārskatu par paveikto iepriekšējā gadā sniedza RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis, uzsverot,  ka 2011. gads biedrības dzīvē ir bijis pārmaiņu, nozīmīgu notikumu un intensīvas kultūras dzīves pilns gads. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad visa biedrības Valde 7 cilvēku sastāvā: Guntis Gailītis, Aivars Smagars, Lauma Celma, Skaidrīte Naumova, Jānis Briedis, Marija Heislere-Celma, Edgars Mucenieks sniedza detalizētu informāciju par biedrības vispārējo situāciju, pārskatu par pagājušā gada ieņēmumiem un izdevumiem, saimniecisko darbību un organizatorisko darbu un vēstures niansēm. Ar ziņojumu par biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības stāvokli uzstājās Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Linards Počs, norādot, ka situācija būtiski uzlabojusies un parādi mazinājušies.

Kopsapulces dalībnieki tika iepazīstināti ar  nupat sadarbībā ar auditorkompāniju ”Ernst&Young Baltic” izstrādāto biedrības stratēģijas 2012. – 2018. gadam projektu, kas ir nākamais svarīgākais dokuments pēc statūtiem un paredz konkrētus uzdevumus biedrības mērķu sasniegšanai, akcentē vēlamās nākotnes pozīcijas. Biedri tiks aicināti uz īpašu diskusiju par biedrības stratēģiju, lai kopīgi to papildinātu un pilnveidotu.

Pilnsapulce nolēma paaugstināt RLB biedranaudu. Līdz šim biedranauda gadā bija 10 lati, tagad tā būs 20 lati gadā, savukārt pensionāriem, studentiem līdzšinējo 5 latu vietā biedranauda būs 10 lati.

RLB priekšsēdētājs G.Gailītis uzsvēra, ka nākotnes būtiska virzība ir izglītība, dot plašai sabiedrībai zināšanas un garīgo saturu, mācīt un pašiem mācīties. Svarīga virzīšanās ir arī saimnieciskums - sakārtot saimnieciskos un juridiskos jautājumus, lai RLB kļūtu par paraugorganizāciju citu sabiedrisko organizāciju vidū. Biedrība šobrīd darbojas ar vismazāko kapacitāti, taču ir pārliecība, ka jebkurā situācijā spēs rast risinājumus. Priekšsēdētājs atgādināja, ka biedrības pamatbūtība ir biedrošanās - dalīšanās panākumos, pieredzē, arī neveiksmēs.

2018. gads būs īpašs - Latvijas Valsts atzīmēs 100 gadu jubileju, Rīgas Latviešu biedrība – 150 gadu jubileju. Nozīmīgo jubileju sagaidot, biedrība aktīvi gatavosies, popularizējot savu darbību, vēsturi un ieguldījumu Latvijas Valsts dzimšanā, kā arī rosinot pieņemt īpašu likumu par Rīgas Latviešu biedrību.

Aicinām iepazīties ar RLB vadības ziņojumiem.

Rīgas Latviešu biedrības Valde aicina biedrus aktīvi sniegt ierosinājumus, labojumus un papildinājumus biedrības stratēģijas 2012. - 2018. gadam projektam.

 Rīgas Latviešu biedrības stratēģija 2012. - 2018. gadam

 Organizatoriskais darbs Rīgas Latviešu biedrībā 2011. gadā

 Saimnieciskie pasākumi Rīgas Latviešu biedrībā 2011. gadā

 Pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem 2011. gadā

 Finansiālais pārskats 2010., 2011. gads

Rīgas Latviešu biedrības Statūtu un ētikas komisijas priekšlikumi Statūtu grozījumiem

 

Ierosinājumus aicinām sūtīt līdz 2012. gada 30. aprīlim elektroniski uz e-pastu:  info@rlb.lv

 

 RLB pilnsapulce