86597

Maskavas Pokrova katedrāles vīru koris
07.08.2018


2018. gada 7. un 8. augustā

pirmo reizi Rīgā uzstāsies 

Maskavas Pokrova katedrāles

vīru koris

 

Mākslinieciskais vadītājs un reģents Vitālijs Moskvičevs.  

Lielākā daļa cilvēku savā dzīvē kaut reizi bijuši baznīcā. Un dievkalpojuma mūžīgais skaistums vienaldzīgu neatstāj nevienu. Šo skaistumu rada gan dievnamu varenība, gan to brīnumskaistais iekārtojums, gan zvanu skaņas, gan, protams, baznīcas kora dziedājums. Pareizticīgo baznīcas dziedājumi aizskar ikviena cilvēka sirdi, veldzē dvēseli, palīdz novērsties no ikdienas steigas un izjust svētlaimīgo sirdsmiera stāvokli. Pareizticīgo baznīcas dziedājumi – tā ir ne tikai krievu, bet arī pasaules muzikālās kultūras neatņemama un ļoti būtiska sastāvdaļa, un tā pastāv jau vairāk nekā tūkstoš gadus. 

Dzīvs un ļoti spilgts šīs gadsimtiem senās tradīcijas nesējs ir Maskavas Pokrova katedrāles vīru koris. Šis unikālais dziedātāju kolektīvs, kurš izpilda senpareizticīgo dziedājumus, līdz pat šai dienai ir saglabājis dzīvu un nepārtrauktu senās dziedāšanas tradīciju, kas pastāv kopš senslāvu laikiem līdz mūsdienām. 

Šis apbrīnojamais koris pastāv kopš XVIII gadsimta, jo baznīca, kurā tas dzied, nekad nav bijusi aizvērta. Koris vienmēr piedalās dievkalpojumos – svētdienas, svētku, Lielā gavēņa. Jau daudzus gadus koris pilda arī izglītojošu misiju, tas iepazīstina plašas auditorijas ar izciliem XIV-XIX gadsimta krievu baznīcas un tautas kultūras skaņdarbiem. 

Kora repertuārā ir simtiem garīgo skaņdarbu, tostarp ļoti retu, kas saglabājušies tikai senos rokrakstos. Koris turpina krievu demestika, rindu un zīmeņu dziedājumu tradīcijas. Bez dievkalpojumu dziedājumiem dziedātāji izpilda arī garīga satura dziedājumus (kantas). Garīgie dziedājumi ir savdabīga krievu tautas kultūras tradīcija, to aizsākumi rodami gadsimtu dzīlēs, nesenā pagātnē tie bijuši plaši izplatīti. Lielākajai daļai garīga satura dziedājumu nav autoru – tie ir patiesi tautas darinājumi, tautas sacerēti un izdziedāti. Tos dziedāja gan skumjās, gan priekos, svētku un gavēņa dienās. Tie liecina par mūsu kultūras dziļo baznīciskumu, par mūsu tautas patieso, sirdī nostiprināto ticību, kurai arī tautas dziesma caurvīta ar mīlestības un žēlsirdības garu. 

Koris uzstājas koncertos un piedalās mūzikas festivālos, nemainīgi sajūsminot klausītājus ar pašu sarežģītāko mūzikas skaņdarbu izpildījuma meistarību, dziļi izjusto un dvēselisko, patiesi baznīcisko dziedāšanu. Pagājušajā gadā koris piedalījās dziesmu festivālā Igaunijā.  

Kori vada brīnišķīgais reģents Vitālijs Moskvičevs. 


      Koris Rīgā ierodas pirmo reizi un sniegs divus koncertus. 

      Atpakaļ