20183

MĀRTIŅA ZĪVERTA LUGAS „RĪGA DIMD” LASĪJUMS
26.01.2012


2012. gada 26. janvārī plkst. 18.00
Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē

RLB Teātra komisijas aicina uz

MĀRTIŅA ZĪVERTA LUGAS „RĪGA DIMD” LASĪJUMU

Rīgas Latviešu biedrībā izveidojusies tradīcija katru gadu janvāra mēnesī sarīkot izcilā dramaturga Mārtiņa Zīverta kādas Latvijā neiestudētas, maz pazīstamas lugas lasījumu. Mārtiņa Zīverta mūža pēdējie gadu desmiti noritēja trimdā, dzīvojot Stokholmā, kur viņš turpināja dramatiķa darbību un sarakstīja lielu skaitu lugu, kuras ar panākumiem parādījušās trimdas teātra kopās ASV, Austrālijā un Kanādā, taču līdz pat šim laikam daudzas no tām Latvijā nav izrādītas, tālab Rīgas Latviešu biedrības Teātra komisija uzņēmusies pienākumu ar šīm lugām iepazīstināt Latvijas skatītājus, pulcinot viņus uz lugu lasījumiem: aktieri tajos lasa tekstu, bet reizē arī iejūtas lomās, un lasījums tuvojas teātra izrādei.

 Rīgas Latviešu biedrības Teātra komisijas priekšsēdētājs Viktors Hausmanis: „Kad atnācis Jaunais gads, laiks atcerēties mūsu drāmas dižgaru Mārtiņu Zīvertu, jo viņam janvārī ir dzimšanas diena un Rīgas Latviešu biedrības Teātra komisija katru gadu šajā mēnesī aicina rakstnieka draugus un domubiedrus sanākt kopā uz Rīgā vēl neiestudētu lugu lasījumiem. Šogad izvēle kritusi uz interesanto, reizē dinamisko mūsu pilsētai veltītās lugas "Rīga dimd" lasījumu, kuras notikumi raisās 1586. gadā, bet kas liecina par rīdzinieku varonību un godaprātu, ko atgādina birģermeistara sieva Katre: "Es esmu augusi Gīza mājā,  un tur mani mācīja, ka tas, kas solīts, ir vairāk nekā iekalts akmenī." Šie vārdi īsti vietā būtu arī šodien un tie skanēs Mārtiņa Zīverta lugas "Rīga dimd" lasījumā Rīgas Latviešu biedrībā.”

Piedalās aktieri Mārtiņš Vilsons, Anna Klēvere, Marta Ančevska, Dainis Sumišķis.

Režisore Anna Eižvertiņa

Ieejas biļetes Ls 2.- Rīgas Latviešu biedrībā un pirms sarīkojuma

 
      Atpakaļ