82757

Izskanējis XXI stāstnieku konkurss Teci, teci, valodiņa 2017
04.12.2017


Izskanējis XXI stāstnieku konkurss 

Teci, teci, valodiņa 2017 


Rīgas Latviešu biedrībā 2017. gada 2. decembrī Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2017” fināls pulcēja 117 dalībniekus.

Sarīkojums piepildīja Rīgas Latviešu biedrību ar bērniem un jauniešiem, kuri stāstus mantojuši gan ģimenē, gan apguvuši folkloras kopās, gan mērķtiecīgi sadarbojoties ar saviem latviešu valodas skolotājiem interešu izglītības ietvarā ārpus folkloras kopām. Stāstnieku konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju kopšana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi iesaistoties tautas mūsdienu mutvārdu kultūrā, kura iespējama, pateicoties folkloras skolotāju un folkloras kopu vadītāju, latviešu valodas skolotāju un citu interesentu neatlaidīgam un nesavtīgam sadarbības procesam ar jaunajiem stāstniekiem, tostarp gatavojot viņus stāstnieku konkursam. Rīkotāju vārdā pateicamies katram, kurš veicina konkursa „Teci, teci, valodiņa” mērķu sasniegšanu, tādējādi piedaloties nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un tālāknodošanā.

Finālistus vērtēja stāstniecības eksperti no Latviešu folkloras krātuves, Latvijas Radio, UNESCO LNK „Stāstu bibliotēku” tīkla labākie stāstnieki, zinoši skolotāji, un stāstīšanas tradīciju kopēji: Aldis Pūtelis, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Aelita Punkstiņa, Aelita Ramane, Agita Lapsa, Anete Karlsone, Iveta Irbe, Andrejs Svilāns, Iveta Medene un Vidvuds Medenis.

Latvijas Stāstnieku ķēniņa titulu šogad izcīnīja Liene Skrebinska no Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra folkloras kopas „Vīteri”, pedagogs Sandra Stare, Rainers Tomass Urujevs no Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopas „Ceiruleits”, pedagogs Anna Kārkle, Valts Kālis no Grobiņas ģimnāzijas 9.klases, pedagogs Ināra Ventaskraste un Alise Freiberga no Grobiņas novada Skolēnu interešu centra folkloras kopas „Dzērvīte”,  pedagogs Antra Arnolda.       

Jaunākajā grupā (1. – 4. klase ) no 47 dalībniekiem 11 Mazie stāstnieki, 27 Lielie stāstnieki un 9 Dižie stāstnieki. Vidējā grupā (5. – 6. klase) bija 37 dalībnieki. No tiem 1 – Mazais stāstnieks, 23 Lielie stāstnieki un 14 Dižie stāstnieki. Vecākajā grupā 12 Dižie stāstnieki, bet pārējie 15 saņēma Lielā stāstnieka nosaukumu.

Ar Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2016” fināla rezultātiem var iepazīties mājas lapā www.visc.gov.lv sadaļā Interešu izglītība, joma: Folklora.

Konkursu rīkoja: Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”.

Konkursu atbalstīja: Valsts Kultūrkapitāla fonds, SIA „AML” – izstāžu komplekss „Rāmava”, Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, izdevniecība „Liels un mazs”, zemnieku saimniecība „Pīlādži” u.c. 


Konkursa rīkotāju vārdā – 

Māra Mellēna, tālr. 26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv, 

Margita Poriete, tālr. 29528421; e-pasts: margitaporiete@inbox.lv.

      Atpakaļ