105245

Iznācis Aspazijas Kopoto Rakstu 2. sējums.
08.03.2019


Iznācis Aspazijas Kopoto Rakstu 2. sējums. Redkolēģijā strādāja Raiņa un Aspazijas dzīves un daiļrades pētniece, RLB priekšsēdētāja vietniece Gaida Jablovska. 
Lasīsim Aspazijas darbus! Dzejniece savulaik bija RLB dramaturģe.  Biedrības namā Rīgas Latviešu teātris iestudēja viņas lugas "Vaidelote" (1894), "Zaudētas tiesības" (1894), "Ragana" (1895). RLB Aspazija iepazinās ar RLB biedru Jāni Pliekšānu.       Atpakaļ