57341

VIĻŅAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ ATCERAS RAINI UN ASPAZIJU
08.05.2015


30. aprīlī plkst. 16.00 Viļņas Latviešu biedrībā notika Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai veltīts sarīkojums.

Sarīkojumā pulcējās Viļņas Latviešu biedrības biedri un atbalstītāji,  Viļņas universitātes un Kauņas Vītauta Dižā Universitātes Letonikas centra mācībspēki un studenti, viesi no Lietuvas Nacionālās bibliotēkas, Lietuvas mazākumtautību nacionālajām biedrībām un Rīgas Latviešu biedrības.

Sarīkojumu ar uzrunu atklāja Viļņas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Rone. Raiņa dzeju runāja Viļņas Latviešu biedrības biedre, aktrise Velta Anužiene, kuras radošā darba mūžs rit Lietuvā.

Ar stāstījumu par Aspazijas un Raiņa dzīves un daiļrades ceļu, akcentējot latviešu un lietuviešu savstarpējās kultūras saskarsmes punktus, uzstājās dzejnieku dzīves un daiļrades pētniece, Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste, arī Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietniece Gaida Jablovska, kuras darba mūžs ilgus gadus bijis saistīts gan ar Raiņa jaunu dienu zemes muzeju „Jasmuiža”, gan ar dzejnieku pēdējo mājvietu Rīgā, Baznīcas ielā 30. Izdevniecība „Madris” nesen laidusi klajā divas viņas sastādītās grāmatas: pagājušajā gadā – Raiņa darbu izlasi „Viss iet, viss rit un riet”, šogad – Raiņa un viņa vecākās māsas Līzes saraksti „Sirdsmīļo brālīt!”.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja skatīt arī kinorežisora Rodrigo Rikarda uzņemtās filmas „Aspazija” fragmentus.

Sveicienus no Rīgas Latvoešu biedrības, ar ko Viļņas Latviešu biedrību saista ilggadīga draudzība, nesa  RLB domniece Stella Līpīte, kura  arī lasīja Aspazijas un Raiņa dzeju.

Sarīkojuma dalībnieki dalījās domās par sev tuvākajiem dzejnieku darbiem. Raiņa un Aspazijas dzeja sarīkojumā skanēja  latviešu, latgaļu, lietuviešu, ukraiņu un moldāvu valodās.

Raiņa darbi tulkoti un izdoti lietuviski. Tulkojumus veikuši Ķēstutis Nastopka, Silvestrs Gaižūns, Kosta Korsaks, Euģenija Matuzeviča, Sigits Geda un citi atdzejotāji.

 Septembrī pie nama, kur savulaik Viļņā dzīvojis Rainis, tiks atklāta atjaunotā piemiņas plāksne.
      Atpakaļ