80351

Ielūdzam uz tradicionālo Labdarības balli
17.11.2017


Ielūdzam uz tradicionālo Labdarības balli


Sagaidīsim Latvijas dzimšanas dienu ar elegantām dejām un dzirkstošiem svētkiem!


Labdarības balle šogad notiks jau sesto reizi. Balles mērķis ir pateikties ikvienam, kas, darot labu, dara stipru mūsu valsti un tautu. Šeit tiekas uzņēmēji, mecenāti, sponsori – vienādi domājošie, kuri šai vakarā bauda pelnītu prieku par pašu paveikto sabiedrības labā.

Labdarības balle ik gadu notiek Rīgas Latviešu biedrības namā, kas ir Latvijas valstiskuma, zinātnes, izglītības un kultūras šūpulis un šogad svin 150.gadskārtu. Aizvadīto Labdarības Baļļu ziedojumi kopsummā EUR 45 000 ir ieguldīti RLB nama atjaunošanā – izgaismotas J.Rozentāla freskas virs ieejas, kalti karogu masti, kaltas margas vestibilā u.c.

Šā gada Balli atklās Balles patronese Vaira Vīķe Freiberga un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis, kam sekos mākslinieku koncerts un polonēze deju orķestra Mirāža pavadījumā. Turpinājumā dejas, vakariņas un izklaides, labāko Latvijas mākslinieku ziedoto gleznu izsole, vērtīgu balvu loterija. Balles kulminācija ir viesu gājiens pusnaktī ar ziedu klēpjiem pie Brīvības pieminekļa, lai kā pirmie suminātu savas valsts šā gada 99.jubileju.

Balli rīko Rotary, Club 41, LIONS, Zontas, Round Table, u.c sabiedriskās organizācijas.

Mēs laipni aicinām Jūs pieņemt šo Ielūgumu un rezervēt Balles vakaru – 2017.gada 17.novembri.


Tiekamies ballē!
      Atpakaļ