31813

Ceturto gadu Rīgas Latviešu biedrībā norisinājās Labdarības koncerts "Adventa gaismā"
07.12.2012


CETURTO GADU RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ

NORISINĀJĀS LABDARĪBAS KONCERTS „ADVENTA GAISMĀ“


2. decembrī Rīgas Latviešu biedrībā jau ceturto gadu notika labdarības koncerts „Adventa gaismā“. Koncertu rīkoja Rīgas Latviešu biedrība un   Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas kamerorķestris „Armonico“ diriģenta Normunda Dreģa vadībā,  sadarbojoties ar Strazdumuižas internātvidusskolu un Latvijas Bērnu fondu. 

Koncerta mērķis bija vākt līdzekļus speciālās iekārtas izgatavošanai un uzstādīšanai RLB vestibilā, kas ļautu cilvēkiem ar kustību traucējumiem nokļūt no pirmā stāva vestibila līdz liftam un brīvi pārvietoties Rīgas Latviešu biedrības namā.

Koncertā klausītājus priecēja Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas kamerorķestris „Armonico“, mākslinieciskais vadītājs un diriģents Normunds Dreģis, saksofoniste  Paulīna Piteņko un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas flautu ansamblis „Con Anima“, mākslinieciskā vadītāja Inga Grīnvalde. Koncertu vadīja aktrise Zane Jančevska. Mūziķi pildīja klausītāju sirdis ar mūzikas skaņām un labestību.

Šogad pirmo reizi labdarības koncerta idejai atsaucās arī vairāki mākslinieki, dāvinot savus darbus izsolei, kas norisinājās pēc koncerta. Paldies Jānim Strupulim, Jānim Anmanim, Jurim Ģērmanim, Vijai Dzintarei un Jāzepam Pīgoznim!


Koncerta ietvaros speciālās iekārtas izgatavošanai un uzstādīšanai saziedoti 908 lati un 25 santīmi. Savāktie līdzekļi ir pirmais ieguldījums šai iecerei, tās realizēšana gan prasa lielākus naudas resursus. Tos paredzēts piesaistīt, realizējot projektus.

Izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kas atbalstīja koncerta ideju - mūziķiem un māksliniekiem, klausītājiem un cilvēkiem, kuri ziedoja līdzekļus šīs ieceres atbalstam.


 


Labdarības Koncerts "Adventa gaismā"