53702

Aspazijas 150 gadu jubilejai veltīta starptautiska zinātniska konference "Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās"
15.04.2015


Aspazijas 150 gadu jubilejai veltīta starptautiska zinātniska konference
Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās
   
09.30–10.00 Reģistrācija
1. stāva vestibils
 
10.00–11.15 ATKLĀŠANA. Zelta zāle
Konferences goda patroneses, Latvijas Valsts prezidentes (1999–2007) Vairas Vīķes-Freibergas uzruna
 
Latvijas Republikas kultūras ministres Daces Melbārdes uzruna
 
Norvēģijas vēstnieka Latvijā V. E. Stainara Egila Hāgena uzruna
 
Latvijas Universitātes zinātņu prorektora Indriķa Muižnieka uzruna
 
Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidenta Tālava Jundža uzruna
 
Rīgas pilsētas vicemēra Andra Amerika uzruna
 
Jūrmalas pilsētas mēra Gata Trukšņa uzruna
 
Valsts Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja vietnieces Agras Bērziņas uzruna
 
Rīgas Latviešu biedrības priekšsēža Gunta Gailīša uzruna
 
Latvijas Universitātes absolventu kora „Jubilate” muzikāls sveiciens
Volfgangs Dārziņš „Birzēm rotāts Gaiziņš”, Emīls Dārziņš, Aspazija „Mēness starus stīgo”, Emīls Dārziņš, Rainis – „Lauztās priedes”
Mākslinieciskais vadītājs Juris Kļaviņš; kormeistari Andris Mockus, Guntars Felsbergs; koncertmeistare Ilze Dzērve
 
11.15–11.45 Kafijas pauze
 
11.45–13.00 PLENĀRSĒDE. Zelta zāle
Vada: Valdis Muktupāvels
Ausma Cimdiņa (Latvija) Aspazijas izaicinājums zinātnei un tēvzemei
Vita Matiss (Šveice) The Divergent Thinker: Aspazija between Poetry and Politics
Atšķirīgā domātāja: Aspazija starp poēziju un politiku
Astrid Stahnke (ASV/USA) A Forty-Year Retrospect: My Discovery of Aspazija's Dramas
Četrdesmit gadu retrospekcija: manas atklāsmes par Aspazijas drāmu
 
13.00–14.00 PUSDIENLAIKS
 
14.00–15.30 Akadēmiskie lasījumi I. Zelta zāle
Vada: Ella Buceniece
Viktors Hausmanis (Latvija/Latvia) Aspazijas ienākšana teātrī un drāmā
Ilze Rūmniece (Latvija/Latvia) Aspazijas dzejas valoda: klasiskās senatnes elementu segments
Vita Paparinska (Latvija/Latvia) Sengrieķu Aspasija: personības dekonstrukcija
Peter Paul (Šveice/Switzerland) Daukšas – Geburtshaus von Aspazija. Bauernhaus und lettisches Kulturgut
Daukšas – Aspazijas dzimtās mājas. Zemnieku sēta un kultūras vērtība
 
14.00–15.30 Akadēmiskie lasījumi I. Līgo zāle
Vada: Santa Mežvēvere
Ilga Kušnere (Latvija/Latvia) Aspazijas bērnības autobiogrāfija „Zila debess zelta mākoņos” – atslēga radošās domas veicināšanai
Inese Lāčauniece (Latvija/Latvia) Aspazijas personība un dzīves fakti liriskajā biogrāfijā („Saulains stūrītis“, „Ziedu klēpis“, „Raganu nakts“)
Elizabete Leite (Latvija/Latvia) Skolotāja personība un literatūras stundas saistībā ar Aspazijas daiļradi
 
14.00–15.30 Akadēmiskie lasījumi I. Kluba zāle
Vada: Maija Kūle
Christina Hadulla-Kuhlmann (Vācija/Germany) The Women Professors Programme of the Federal Government and the Länder
Vācijas valdības un federālo zemju atbalstītā sieviešu profesoru programma
Baiba Rivža, Laura Jeroščenkova (Latvija/Latvia) Sievietes zinātnē un izglītībā Latvijā: vai un kur ir problēma
Edīte Kalniņa (Latvija/Latvia) Feministiskā Eiropa un Latvija: sieviešu kustības izaicinājumi Eiropā un Latvijā 2015. gadā
Maija Jankovska (Latvija/Latvia) Būt sievietei, būt zinātniecei. Privātā un publiskā nošķīrums
 
15.30–16.00 Kafijas pauze
 
16.00–17.30 Akadēmiskie lasījumi
Vada: Ludmila Sproģe
Iveta Narodovska (Latvija/Latvia) „Tāda es esmu…”: Aspazijas dzejas tulkojumi krievu valodā
Tatjana Caŗkova (Krievija/Russia) О неизвестном и неопубликованном переводе стихотворения Эльзы Плекшан на русском языке: из материалов архива Пушкинкого Дома
Kāds nezināms un nepublicēts Elzas Pliekšānes dzejoļa tulkojums krievu valodā: no Puškina Nama arhīva materiāliem
Marija Cimborska-Leboda (Polija/Poland) Женщина и/как личность – две интерпретации: Николай Бердяев и Вячеслав Иванов
Sieviete un/kā personība – divas interpretācijas: Nikolajs Berdjajevs un Vjačeslavs Ivanovs
Aida Razumovskaja (Krievija/Russia) Функция цветочных образов в лирике Аспазии (на примере сборника „Охапка цветов”)
Ziedu tēlu funkcija Aspazijas lirikā („Ziedu klēpis")
Nataļja Mihaļenko (Krievija/Russia) Образ женщины в военных лубках Первой Мировой Войны
Sievietes tēls Pirmā pasaules kara lubiņās
 
16.00–17.30 Akadēmiskie lasījumi II. Līgo zāle
Vada: Inese Lāčauniece
Santa Mežvēvere (Latvija/Latvia) Aspazijas dzeja – modernās un radošās mācību stundās
Inga Sokolova (Latvija/Latvia) Vidusskolēnu pašaudzināšanas diskurss literatūras stundās: arhetipisku tēlu interpretācija Aspazijas dzejā
Zanda Šlegelmilha (Latvija/Latvia) Sintēzes stundu izmantošanas iespējas Aspazijas lugas „Aspazija” apguvē
 
16.00–17.30 Akadēmiskie lasījumi II. Kluba zāle
 Vada: Jānis Zālītis
Gaida Jablovska (Latvija/Latvia) Aspazija Rīgas Latviešu biedrībā
Inese Treimane (Latvija/Latvia) Aspazijas maksimālisms un Satversmes minimālisms
The Maximalism of Aspazija and the Minimalism of the Constitution of Latvia
Gundega Grīnuma (Latvija/Latvia) Aspazija un Dr. Betija Farbšteina: garīga partnerība laikmeta moderno ideju gaismā
Lilita Zaļkalne (Latvija/Latvia) Aspazijas testaments: Raiņa un Aspazijas Gadagrāmata (Stokholma, 1967–1981)
Ilma Elsberga (Latvija/Latvia) Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno
Virtual Museum of Aspazija and Rainis in Lugano
 
 
19.00 Teātra izrādes „Aspazija. Personīgi ” noskatīšanās. Jaunais Rīgas teātris. Ingas Ābeles teksts, Māras Ķimeles režija
 
 

 Organizē

                   

 

Atbalsta

                         

 

       Atpakaļ