6432

6. decembrī, pulksten 17.00, Līgo zālē sarīkojums "Arī Austrālijā latvieši spēlēja un spēlē teātri"
06.12.2010


Sarīkojums „Arī Austrālijā latvieši spēlēja un spēlē teātri”

 

Vakara gaitā: V. Hausmaņa stāstījums, E. Silkalna, A. Apeles un B. Kangeres atmiņas, ieskats izrādē „No saldenās pudeles” (DVD versijā), V. Hausmaņa grāmatas „Latviešu teātris Austrālijā” atvēršana.

 

Jau vairākus gadus viens no LZA akadēmiķa Viktora Hausmana  pētniecības objektiem ir latviešu teātru kopu darbība trimdā, jau publicētas grāmatas "Latviešu teātris trimda" (2005) un "Latviešu teātris ASV un Kanādā" (2008) un tikko pieminētajām grāmatām pievienojusies monogrāfija "Latviešu teātris Austrālijā", tajā  atspoguļots kā latvieši spēlēja teātri tālajā kontinentā, palīdzot  latviešiem saglabāt savu valodu, latviskumu un latvisko kultūru. 


Rīko: Rīgas Latviešu biedrības Teātra komisija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, apgāds „Zinātne”

 

Ieeja brīva      Atpakaļ