17276

Suminājums Oļģertam Grāvītim
30.08.2011


Suminājums Oļģertam Grāvītim

Šodien mūsu godājamam kolēģim – komponistam, muzikologam – mūzikas vēsturniekam un iecienītam lektoram, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas emeritētam profesoram, ilggadīgam Rīgas Latviešu biedrības Domes un Mūzikas komisijas loceklim, mākslas doktoram Oļģertam Grāvītim 85. dzimšanas diena!

Viss profesora darba mūžs veltīts latviešu mūzikai – tās izpētei, popularizēšanai, jaunu speciālistu audzināšanai. Un tas viss darīts ar lielu mīlestību, aizrautību, labestību. Viņš vienmēr bijis rosinātājs, ierosmes devējs. Un jaunais pētnieks, ieklausījies erudītā vecākā kolēģa zinātnisko tēmu piedāvājumos, ar patiesu izbrīnu secina, cik daudz vēl latviešu mūzikā pētāma. Ne jau velti, mēs, jaunākie kolēģi, atzīstam, ka mūsu godājamais jubilārs ir ļoti interesanta, daudzpusīga un intriģējoša enciklopēdiska personība. Tik pajautā vien, un sekos faktiem bagāts aizrautīgs stāstījums par tevi interesējošo jautājumu. Paša profesora muzikālo interešu lauks ir ļoti apjomīgs, taču lielākoties viņa sirds mīlestība pieder Dziesmu svētku un latviešu komponistu klasiķu un savu laikabiedru – komponistu un atskaņotājmākslinieku daiļrades izpētei. Un neaizmirsīsim arī viņa apjomīgo komponista, mūzikas kritiķa un publicista veikumu, kam paliekošas pēdas latviešu mūzikas vēsturē!


Godājamo jubilār! Sirsnīgi suminot Tevi dzīves dižajā gadskārtā, mēs sakām Tev lielum lielo paldies par Tavu uzticību un nesavtīgo devumu Rīgas Latviešu biedrībai, tās Mūzikas komisijai, kuras bagāto tradīciju atjaunošanā Tev vislielākie nopelni. Zinām jau zinām, ka atkal atnāksi un būsi mūsu draudzīgajā pulciņā, kopīgi malkosim Tavu iecienīto „Moka” liķierīti, runāsim gan nopietni, gan jautri trieksim, bet tas nu gan – Tev tik mīļā latviešu mūzika un tās radītāji būs mūsu galvenais sarunu temats!
Vēlam veselību! Daudz laimes dzimšanas dienā!

Patiesā cieņā,
Rīgas Latviešu biedrība,
Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisija

Rīgā,
2011. gada 30. augustā
      Atpakaļ