128255

Viktoru Hausmani pieminot
20.03.2023Aiziet var, bet nemūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un puteņu vāliem
Neskanētu atmiņu balss.
/Rainis/
 

Mūžībā devies ilggadējs un aktīvs Rīgas Latviešu biedrības Goda biedrs, RLB Teātra komisijas vadītājs Viktors Hausmanis (06.12.1931. – 18.03.2023.). 

 

Viktors Hausmanis bija literatūrzinātnieks un teātra pētnieks,  habilitētais filoloģijas zinātņu doktors (1972), habilitētais filoloģijas doktors (1992), Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis un īstenais loceklis (1989). Ilggadējs LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta darbinieks (1957–2023), no 1992. līdz 1999. gadam institūta direktors.  Dzīves laikā viņš pievērsās latviešu teātra un dramaturģijas attīstības problēmām. Viņa mūža darba rezultāts lasāms neskaitāmās grāmatās un publikācijās.  Viktoram Hausmanim sveša nebija arī trimdas literatūra un teātra vēsture. 

 

Zinātnieka izpētes objekti Rūdolfs Blaumanis, Rainis u. c. savulaik bija saistīti ar norisēm Rīgas Latviešu biedrībā. Viktors Hausmanis RLB apmeklētājus regulāri iepazīstināja ar savu pētījumu rezultātiem, piedalījās priekšlasījumu vakaros, sarīkojumos. Viktora Hausmaņa vadībā RLB Teātra komisijas darbība bija  daudzveidīga, tā pievērsās  mūsdienās un pagātnē tapušajām latviešu teātra vērtībām. Viņš organizēja  atceres pasākumus izcilāko mūsu skatuves mākslas personībām - režisoriem, aktieriem, kā arī latviešu drāmas patiesajiem meistariem - Ādolfam Alunānam, Rūdolfam Blaumanim,  Rainim, Aspazijai, Mārtiņam Zīvertam u. c. Viktoram Hausmanim  jāpateicas arī par iespēju izzināt dramaturga Mārtiņa Zīverta daiļradi. Viktors Hausmanis vairāku gadu garumā nerimstoši organizēja M. Zīverta lugu lasījumus, pieaicinot Latvijas spēcīgāko un izteiksmīgāko aktieru komandu.  

 

Viktors Hausmanis saņēmis Viļa Plūdoņa balvu par latviešu trimdas dramaturģijas izpēti, LZA Raiņa balvu – par latviešu literatūras un kultūras procesu izpēti un izcilu ieguldījumu Raiņa daiļrades pētniecībā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu, III šķiras Atzinības krustu un citus apbalvojumus. 

 

Rīgas Latviešu biedrības biedri un darbinieki ir pateicīgi akadēmiķim par atsaucību, nesavtību, iniciatīvu,  organizējot Teātra komisijas darbu, kā arī daudzos sarīkojumus,   pasākumus, kuros atspoguļojas mūsu tautas dramaturģijas dziļā būtība, un izsaka visdziļāko līdzjūtību Viktora Hausmaņa tuviniekiem,  darba kolēģiem un draugiem. 


Atvadīšanās no Viktora Hausmaņa notiks sestdien, 25. martā, plkst. 12.00 Rīgas Krematorija Lielajā zālē. 

      Atpakaļ