44102

«Teikuma vērsums un vārdkārta» – Alža Lauža stāstījums
07.04.2014


«Teikuma vērsums un vārdkārta» – Alža Lauža stāstījums

RLB latviešu valodas attīstības kopas aprīļa sanāksmē piedāvājam priekšlasījumu «Teikuma vērsums un vārdkārta», ko sniegs redaktors, tulkotājs un terminologs Aldis Lauzis.

A. Lauža profesionālā darbība un intereses ietveŗ arī sēmiotiku, loģikas zinātni, filozofiju, tulkošanas teōriju un praksi. Viņa tulkotās grāmatas (galvenokārt populārzinātniskus darbus) latviešu lasītāji pazīst jau kopš 1969. gada. Četrus gadus vēlāk iznācis zinātniskās fantastikas autora Maikla Kraitona romāna «Andromedas celms» tulkojums. A. Lauzis rediģējis arī tādus izdevumus kā «Socioloģijas vārdnīca» un «Ideju vārdnīca». Jaunākie tulkojumi – Deivida Hjūma «Traktāts par cilvēka dabu. II daļa. Par jūtām.» (2008) un Ričarda Dōkinsa «Dieva delūzija» (2014).

7. aprīļa stāstījumā runa nebūs par teikuma locekļiem parastajā gramatikas, respektīvi, sintakses izpratnē, bet gan par citu iedalījumu – rakurss, tema, rēma. Lai izteiktos skaidri (it sevišķi rakstu valodā!), nepietiek tikai ar sintaksi parādīt, kāda teikuma locekļa lomā ir katrs vārds un kādas ir to savstarpējās attiecības, bet arī ar teikuma vērsumu jeb vārdkārtu (vārdu secību) jāatklāj, kas attiecīgajā diskursā zināms iepriekš, kādā aspektā par to tiek runāts un kas ir teikuma jaunā informācija. Mūsdienās šajā ziņā nereti gadās kļūdas, jo, piemēram, angļu valodā teikuma locekļu secība ir mazāk brīva un teikuma diskursīvā jēga ar vārdkārtu var arī netikt izteikta tik tieši kā labā latviešu valodā. Citiem vārdiem sakot, mūsu valodā teikuma vārdkārtas maiņa nav gluži vienkārši dzejiska brīvība tikai kādām papildu nokrāsām vai ritmam, bet gan pašā pamatā – līdzeklis precizam komūnīkātīvo vajadzību īstenojumam.

Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) darbojas kopš 2001. gada un ir kļuvusi pazīstama ar valodnieciskajiem un filoloģiskajiem priekšlasījumiem (katra mēneša pirmās pirmdienas vakarā), gada vārda un teiciena aptauju, kā arī citām izziņas un domu apmaiņas iespējām gan speciālistiem, gan valodas interesentiem, kam rūp latviešu valodas kvalitāte.

Plašāks ievads teikuma vārdkārtas problēmatikā (ar piemēriem) tiek piedāvāts LVAK vietnē – http://lvak.wordpress.com/2014/04/05/07-04-2014-aldis-lauzis-teikuma-versums-un-vardkarta-atzinas-par-valodu/

A. Lauža priekšlasījums un diskusija notiks 2014. gada 7. aprīlī plkst. 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā Merķeļa ielā 13, 301. telpā.

 

 
      Atpakaļ