126407

Svinam Elzu dienu!
04.10.2022Rīgas Latviešu biedrības Literatūras komisija RLB Līgo zālē, 4. oktobrī plkst. 18.00, aicina svinēt Elzu dienu! 
 
Kā Aspazija svinēja dzimšanas un vārda dienas? Vai jubileju datumu atzīmēšana Aspazijas un Raiņa dzīvē bija nozīmīgas? Elzas vārda īpašnieces svētkus svin 3. oktobrī. 1923. gada 3. oktobris dzejnieku dzīvē ir īpaši nozīmīgs. Rainis dienasgrāmatā ieraksta: “In. paraksta lūgumu dēļ atļaujas pirkt. Nu esam pirkuši. In. vārda dienai balva”. Kas ir In.? Tā Rainis dēvēja Aspaziju. Tas bija mīļvārdiņš. Ko pirka? Īpašumu Baznīcas ielā 30, Rīgā. Juridiski pircēja bija  Elza Pliekšāne. Bet Pirkšanas – pārdošanas līgumā rakstīts, ka klātesot dzejniekam J.Rainim. 
 
Arī 1924. gada  Elzu dienu Rainis piemin savā dienasgrāmatā, piebilstams, ka muzikanti dzejnieci sveic jau pusnaktī. 
Priekšlasījumā “Svinam Elzu dienu!” literatūrzinātniece Gaida Jablovska pievērsīsies dažādu laika posmu  notikumiem Aspazijas dzīvē. Tās būs skices gan no sabiedrībā mazāk zināmajiem dramaturģes gadiem Rīgas Latviešu biedrībā, gan Slobodskas un Šveices laika, gan norisēm Dīķa un Baznīcas ielas mājās. 
 
Lai kur Aspazija fiziski dzīvotu, viņa rakstīja dzeju. Aktrise Inga Aizbalte pievērsīsies dzejnieces daiļrades atklāsmei, iejutīsies liriskajā tēlā un runās dažādos dzīves laika posmos tapušās vārsmas -  dzeju. 
 
Mūzikas pasaule Aspazijai nebija sveša. Dzejnieku personīgajā bibliotēkā ir īpaša nodaļa Mūzika. Uz nošu lapām atrodamas arī Aspazijas piezīmes. Komponistes Vinetas Līces muzikālais priekšnesums papildinās vakara kopējo Elzu dienu noskaņu. 
 
Ieeja sarīkojumā - par ziedojumiem.

25% no sarīkojumā gūtajiem ieņēmumiem Rīgas Latviešu biedrība ziedos Ukrainas cilvēku atbalstam. 
      Atpakaļ