48059

SOMUGRU TAUTU KULTŪRAS SVĒTKI
04.10.2014


Somugru tautu kultūras svētki

      Rīgas Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā 13, 2014. gada 4. oktobrī no plkst. 12.30 līdz 20.00 notiks Somugru tautu kultūras svētki. Svētki tiek rīkoti Igaunijas Radu tautu mēneša ietvaros, tos iniciē B/O Fenno-Ugria Tallinā un Igaunijas mazākumtautību apvienība. Rīkotāja godā – Rīgas  Latviešu biedrība sadarbībā ar biedrību „Līvõd Īt (Līvu (lībiešu) savienība)”, Igaunijas, Ungārijas un Somijas vēstniecībām Latvijā.

      Somugru tautu kultūras svētku galvenās norises:
      plkst. 12.30 notiks sarīkojuma svinīga atklāšana, kurai sekos priekšlasījumu pēcpusdiena (konference). Tajā būs iespēja tikties ar somugru tautu valstu vēstniekiem, Igaunijas Kultūras ministrijas Mazākumtautību kultūras padomes, Latvijas Kultūras ministrijas, Igaunijas mazākumtautību apvienību, B/O Fenno-Ugria (Tallina), Līvõd Īt /Līvu (lībiešu) savienības, Rīgas Latviešu biedrības pārstāvjiem. Sarīkojumā piedalīsies lektori Jāks Prozess (Jaak Prozes) – B/O Fenno-Ugria, padomnieks – par somugru tautām un valodām; Vīa Kadi Raudalainena   – B/O Fenno-Ugria, direktore – par apdraudētajām Baltijas jūras somu mazajām tautām; Indra Čekstere – RLB biedre, Latvijas universitātes doktorante, etnogrāfe – par lībiešu tradicionālās kultūras ietekmi Vidzemes kalendārajās ieražās; Dr. philol. Nikolajs Kuzņecovs – Tartu universitātes  komi  un urāliešu valodu pētnieks – par komi tautas identitāti; Natālija Abrosimova – Tallinas universitātes doktorante, erziešu un mokšas tradicionālās kultūras pētniece – par erziešu lūgšanu svētkiem; Vasli Nikolajevs  – par  mariešu tautas kultūru; Nikolajs Aņisimovs – Tartu Universitāte, doktorants, udmurtu  folkloras pētnieks – par udmurtu tradicionālo kultūru; Boglarka Janurika – Tartu universitātes ungāru valodas lektore, Segedas universitātes doktorante – par ungāru tautas kultūru; Aleksejs Aleksejevs – dokumentālo filmu režisors – dokumentāla īsfilma par mariešu tautu Upurkoka spēksHelve Mets  – par Dienvidigaunijas setu tautas tradicionālo kultūru. Sarīkojumu vadīs Latvijas radio žurnālists Vidvuds Medenis.
       plkst. 17.00 Staņislava Antipova gleznu izstādes Senā somugru mūzikas pasaule atklāšana, kur senā somugru tautu kultūra izpaudīsies mūsdienīgā izpildījumā – gan glezniecībā, gan mūzikā un dejās. Sarīkojumā piedalīsies: Līvu kora Lōja (Salaspils) grupa, Rīgas Latviešu biedrības koris, diriģents Ārijs Šķepasts; lībiešu dziesmu ansamblis Rāndalist (Ventspils), vadītāja  Maija Kronberga; lībiešu dziesmu ansamblis Līvlist (Rīga), vadītājs Zigurds Ete; lībiešu jauniešu orķestris Nurmorkestõr, vadītājs Jānis Mednis; Tautas deju ansamblis Līgo (Rīga), vadītājs Jānis Purviņš.      
      Pasākuma noslēgumā plkst. 18.00 somugru mūzikas, deju un spēļu vakarā varēs aktīvi līdzdarboties un iepazīt dažādu somugru tautu folkloras programmas: lībiešu- folkloras draugu kopa Skandinieki (Rīga) un Igaunijas Latviešu biedrības folkloras ansamblis Rēvele (Tallina); erziešu – dziesmu ansamblis Kilejne (Tallina); Ingrijas somu – deju ansamblis Röntyskä (Tartu); setu – folkgrupa Hõpõhõim; mariešu – Anna Mišina un Tartu Mariešu savienības folkloras ansamblis (Tartu); igauņu – Leanne Barbo (Tallina); udmurtu - ansamblis „Jumšan Gur“ (Tartu) un Marija  Korepanova (Tallina).
      Sarīkojuma darba valodas: angļu un krievu.

       Sarīkojums būs publisks, ieeja brīva

 Sarīkojumu atbalsta: SIF EEZ NVO DAP projekts Stāvi stipri, strādā droši finansēšanas līguma Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2014, Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, KS Baltijas dārzeņi, SIA Markol, bistro Garlībs 13

      Informācija pa tālruni + 371 29528421 vai e-pastā: margitaporiete@inbox.lv

      RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete.
      Atpakaļ